Hz. MUHAMMED’e MUCİZE verildi mi?

 

Arkadaşlar piyasadaki kitapları araştırın özellikle (palavra rivayet) kültürü ile yazılan bir çok kitapta Hz. Muhammed`e yüzlerce hatta binlerce MUCİZE verildiği yazar. Elinden su akarmış ve bütün ordu içermişte o su bitmezmiş gibi, ağaçlar O çağırınca yürür gelirmiş vs. vs hepiniz az çok duymuşsunuz dur.

Bütün peygamberlerin Mucizelerini duyduğumuz içinde Hz. Muhammed`e verilmiş Mucize olduğuna da inanırız. Lakin Kuranı okumuş araştırmış bir insanın bu YALAN`a inanmaması gerektiğini uyarmak amacı ile sadece KURAN`dan ayetlerle olayı açıklamak istiyorum :

Kuran hz. Musa`ya 9 mucize verdiğini yazar. hz. İsa`nın Mucizelerini anlatır lakin Hz. Muhammed`e (bizim MUCİZElerimizle onlara git diye bir ayete rastlamadığımız gibi O toplumda olan insanlarında Doğal olarak diğer peygamberlere nasıl MUCİZE verildiyse onlarada gösterilmesini ister. İşte Kuran`ın değişik zaman dilimlerinde (mekki ve medeni) surelerdede sürekli onlara cevabı şudur :

 

En’am Suresi 37 Dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Kuşkusuz, Allah bir mucize indirmeye Kaadir’dir. Fakat çokları bilmiyorlar.”

—————————————————————————–

En’am Suresi 109 Tüm yeminleriyle Allah’a yemin ettiler ki, eğer kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklar. Söyle onlara: “mucizeler ancak Allah’ın katındadır.” mucize geldiğinde de iman etmeyeceklerini anlamıyor musunuz?

………………………………………………………………………………..

En’am Suresi 158 Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, Rabbinin gelmesini mi, yoksa Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır sahibi olamamış kişiye imanı hiçbir yarar sağlamayacaktır. De ki: “Bekleyin! Doğrusu biz de bekliyoruz.

………………………………………………………………………………

 

“Yunus Suresi 20 Şöyle derler: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Gayb, Allah’ın tekelinde. Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim.”

……………………………………………………………………………………

Rad Suresi 7 Küfre sapmış olanlar şöyle derler: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen sadece bir uyarıcısın ve her topluluk için doğruyu ve iyiyi gösteren bir önder vardır.

………………………………………………………………………………..

Rad Suresi 27 Küfre sapanlar derler ki: “Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Allah dilediğini/dileyeni saptırır. Doğruya yöneleni de kendisine iletir.”

……………………………………………………………………………….

Ta-Ha Suresi 133 Dediler ki: “Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!” Peki, önceki sayfalardaki açık kanıt onlara gelmedi mi?

Enbiya Suresi 5 Şöyle de dediler: “Saçma sapan rüyalar bunlar! Belki de uydurduğu bir yalandır. Belki de bir şairdir o. Hadi bir mucize getirsin bize, öncekilere gönderildiği gibi…”

………………………………………………………………………………..

Şuara Suresi 154 “Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlülerden isen, hadi bir mucize getir.”

……………………………………………………………………………….

Ankebut Suresi 50 Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “mucizeler Allah katındadır. Bana gelince, ben açıkça uyaran biriyim”

 

Görüldüğü üzere değişik zamanlarda sürekli MUCİZE istemiş o dönem insanlar. Şayet  palavracıların  iddia  ettiği gibi MUCİZE ler  geldiyse   neden   bu  kadar  ayet  insin ? Bu  kadar MUCİZE  indiyse  neden  MUCİZE  istesinler sürekli Mekki ve   Medeni surelerde.   Peygamberden  MUCİZe geldiği ile ilgili tek ayet yok Peki neden Hz.Muhammed`e mucize verilmemiştir

İşte yukarıdaki ayetlerdeki gibi sürekli MUCİZE isteyenlere CEVABI şudur KURANIN =

 

İSRA 59 Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud milletine gözle görülebilen bir mucize, bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Oysa Biz mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz.

 

Yüzlerce binlerce HAYALİ MUCİZE anlatanlara bu ayetleri göstererek onlara cevabını verebilir ve hak DİN İSLAM`ın Yalancılara ihtiyacı olmadığını anlatın arkadaşlar.

Metin Durali


About the Author
Author

metafizik199

Comments (10)
Leave a reply

Name (required)

Website