Kuran’da Anlatılan Tebliğ Yöntemi

Bu yazıda kısaca gerek Allah’ın dinini inanmayanlara anlatırken gerekse inananların kendi aralarında yaptıkları fikir alış verişlerinde ve tartışmalarda nasıl bir tutum içinde olduklarını ve olmaları gerektiğinden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle Kuran’da gerek peygamberlerin gerekse inananların Allah’ın dinini anlatmakla yükümlü oldukları, bununla beraber Allah’ın dinini anlatan kişilerin diğer kişiler üzerinde bir zorlaması olamayacağı çok açık bir biçimde çeşitli ayetlerde ifade edilmektedir.

67. Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez.

5 – Maide Suresi

94. Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.

95. Alay edip eğlenenlere karşı biz sana yeteriz.

15 – Hicr Suresi

45. Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim tehdidimden korkanlara sadece Kur’an’la öğüt ver.

50 – Kaf Suresi

Acaba insanlarla dini konularda konuşurken ya da Allah’ın dinini anlatırken nasıl bir üslup nasıl bir tavır seçilmelidir? Aşağıdaki ayetin bu konuda bizlere genel çerçeveyi verdiğini düşünüyorum.

125. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir.

16 – Nahl Suresi

Kuran’ın başka ayetlerinde Allah inananlara güzel söz söylemeyi ve boş sözlerden yüz çevirmeyi öğütlerken bu ayette de bizlere güzel bir öğütle Allah’ın yoluna çağırmamız ve en güzel yol ne ise o şekilde mücadele etmemiz emredilmektedir. Gerçekten de karşımızdaki insana doğruları anlatsak bile eğer onu rencide edecek ve aşağılayacak şekilde bunları ifade edersek anlattıklarımızdan faydalanması ve ders çıkarması zorlaşır. Bu nedenle gerek inanmayan kişilerle Allah, din ve Kuran üzerine konuşurken gerekse inananlar kendi aralarında fıkhı konular üzerine konuşurlarken farklı fikirleri futbol takımı taraftarı havasında savunmamaya özen göstermelidirler. Bu tarz bir yaklaşım hem inananların birbirleriyle daha düzgün ilişkiler kurmasını sağlar hem de Allah yolunda yapılan tebliğ faaliyetinden sonuç alma olasılığını arttırır.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website