EMPATİ

“Davranış bilimlerinin“ olmazsa olmaz prensibi “EMPATİ KURMAKTIR“Modern çağın empati tanımı “Kendini başkasının yerine koyup düşünmek ve karşımızdaki kişinin düşüncesinden yola çıkarak olaylara bakmak ve düşünceyi yönlendirmek“ İyi bir halkla ilişkiler uzmanı ‘’SÜRÜYÜ SÜRÜKLER ÇÜNKÜ SÜRÜ GÜDÜSÜ YARATAMAZSA İŞİNDEN OLUR’’ Medya aracılığıyla yapılan bu uygulamalara TOPLU HİPNOZ uygulanması diyorum ben bu olaya….. ‘’Maalesef günümüzde’’ empatinin(duygudaşlığın) tanımı ters düz edilerek halk ilişkilerin davranış bilimlerinin konusu olarak işlenir ve olmazsa olmaz prensibidir. Günümüzde bu niyetler çok net ortaya konulmuştur. Sadece reklamlarla düşüncelerimizin nasıl yönlendirildiğini anlayabiliriz… … !Zihin tutulması yaşamıyorsak şayet bu tuzaklardan uzak durmayı başarabiliriz ve İhtiyaç dışı ve gereksiz harcamalardan uzak kalabiliriz.


Ben halkla ilişkiler mezunuyum ve Kur`an dan anladığım ve Kur`anın tanımladığı “EMPATİ“Gözün kapalıyken kendine dahi almayacağın bir şeyi başkasına almamak, başkasının niyetinden değil kendi niyetinden sorumlu olmak Çünkü gerçek niyeti sadece ve de ancak ALLAH bilir… Kimse kimsenin zihninden/kalbinden geçeni bilemez böyle bir şeyi iddia etmek “ benim şeyhim KALBİMDEN GEÇEN HERŞEYİ bilir“ iddiasını da kabul etmek demektir. İslam kişiyi eylemlerinden sorumlu tutar. Başkasının haklarına/düşüncelerine/duygularına tecavüz ettirmez.. Herkes kendi hesabını kendi verir. Kur’an dan anladığım bu düşünce tarzını herkesle paylaşmayı kendime iş edindim. Lütfen unuttuğum ve eksiğim varsa siz düzeltip tamamlayın. Böylelikle iyi bir istişare olur inşallah. Bknz. ŞURA SURESİ.
DÜŞÜNCE VE EYLEMLERDEKİ İstişare ümmeti olmak FİKRİ beni çok çarpan bir düşünce tarzıdır. GERÇEK DEMOKRASİ İSLAMDADIR.

Güzel, yapıcı bir söz, bir bağışlama, ardından bir eziyet gelen sadakadan daha üstündür. Allah Ganî`dir, cömertliğine sınır yoktur; Halîm`dir, hoşgörüsüne sınır yoktur.

Ey iman sahipleri! Allah`a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak varken tepesine şiddetli bir yağmur inip kendisini cascavlak bırakmış yalçın bir kayanın haline benzer. Böyleleri, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, küfre sapan bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. BAKARA/263–264

KISACA ANLADIĞIM İSLAMİ BAKIŞ, Kişilerin gizli ve açık olsun başkasının nefsine karşı uyguladıkları her tür yaptırımdan kişileri sorumlu tutar.

Herkes kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına YAPMAZSA/uygulamazsa/DÜŞÜNMEZSE gerçek “EMPATİ“ kurulmuş olur.
Kur`anın rehberliğinde kendimizi düzelttikçe etrafımızda OTOMATİK OLARAK düzelmeye başlayacaktır…. Örnek bir Müslüman olma sorumluluğunu RABBİMİZ her İslam ferdine yüklemiş olduğu bir sorumluluktur.

Zihni ben bahçeye benzetirim ve dilerim hepimizin güzel bir bahçesi olur. İşe önce zararlı otları/düşünceleri temizleyerek başlayabiliriz.

Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe zafer ve mutluluğa asla ulaşamazsınız. İNFAK ettiğiniz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir. AL-İ İMRAN792
Öyle erler vardır ki, bir ticaret de bir alış-veriş de onları Allah`ın zikrinden/Kur`an`ından, namaz kılmaktan, zekât VERMEKten alıkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin döneceği/yer değiştireceği günden korkarlar. NUR/37

Şu bir gerçek ki, Allah size EMANETleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî`dir, çok iyi duyar; Basîr`dir, çok iyi görür. NİSA/58

Yazımı okumaya zaman ayırdığınız için hakkınızı helal edin.
ALLAHA EMANET OLALIM.

Yazar : Mürüvvet Çalışkan

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website