HIRİSTİYAN MİSYONERLERİN İNTERNET DÜNYASINDAKİ SİNSİ STRATEJİLERİ

HIRİSTİYAN MİSYONERLERİN İNTERNET DÜNYASINDAKİ SİNSİ STRATEJİLERİ

Bazı Hıristiyan misyonerler internet dünyasında , özellikle forumlarda vb. sitelerde çeşitli maskeler kullanarak insanların İslam’dan uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Bazen bir ateist kılığına girerek dini karalamaya çalışırken, bazen de bir Müslüman kılığına girip, sözde yobazca düşünce ve tavırlar üreterek yine insanlarımızı İslam’dan soğutmaya çalışıyorlar.

Öncelikli amaçları Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak, daha sonra da manevi ve felsefi boşluğa düşen kişileri Hıristiyanlığa çekmeye çabalamak…

Ayrıca insanların Kuran’daki gerçek İslam’a yönelmelerini engellemek için de binbir takla atıyorlar.
Yine kimi zaman ateist veya başka bir dindenmiş gibi davranarak, kimi zaman da bir hadisçi Müslüman görüntüsü sergileyerek , Müslümanların hadis/mezhep ve tasavvuf öğretilerini sanki İslammış gibi algılamalarına devam etmelerini sağlamaya uğraşıyorlar.

Bir diğer uyguladıkları strateji, yine Müslüman veya tarafsız bir gözle bakan teolog kılığında, Kuran ayetlerini yorumlayan makaleler kaleme almaları ve bu yolla Müslümanların zihninde Hıristiyanlıkla uyumlu bir inanç geliştirmeye çalışmak.

Mesela Kuran’da İsa peygamberin çarmıha gerildiği yazdığını iddia eden yazılar yayımlıyorlar forum ve sitelerde. Hem de buna kanıt olarak, aslında çarmıha gerilmediğini söyleyen ayeti sunuyorlar. Ayetin anlamı üzerinde oynamalar, zorlamalar yoluyla ayetin söylediğinin tam tersini söylüyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Ayrıca İsa Peygambere kutsallık yükleme, fakirliği övme gibi Hıristiyanlık dininin temel esaslarını yine sanki Kuran ayetlerinde varmış gibi sunuyorlar. Tabii yine dillerini eğip bükerek, kendi öğetilerini kitaptanmış gibi göstermeye kalkıyorlar.

Bir diğer taktikleri de sanki Kuran’ın şu an piyasadaki sahte Tevrat, Zebur ve İncilleri onaylıyormuş gibi göstermeye kalkmaları ve bu yolla Müslümanlara “dinin tek kaynağı Kuran değil, diğer kitapları da ortak etmelisiniz” mesajı vermeye çalışmalarıdır. Yine sinsice ve disiplin içinde uygulanan bir oyun/taktik bu. Ve yine, kendilerini sanki bir Hıristiyan değil de Müslümanmış gibi göstererek yapmaktalar bunu.

Gerçekte ise şu an piyasadaki İnciller, Zebur veya Tevrat adını verdikleri kitaplar insan yazımı hadis kitaplarıdır. Yani gerçekleri değildir.

Zaten Kuran, onların gerçek kitaplarını sakladıklarını belirtir:

En’am Suresi 91 Allah’ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü, “Allah, insana hiçbir şey vahyetmemiştir.” dediler. De ki “Mûsa’nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği Kitap’ı kim indirdi? Siz o Kitap’ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi.” “Allah” de, sonra bırak onları saplandıkları batakta oynayadursunlar.

Ve Kuran İbrahim peygambere indirilen kitaptan da övgüyle bahseder, ve şu an elimizde bu kitap yoktur.

Kısacası Kuran’ın onayladığı eski kutsal kitaplar şu an piyasada görülen İnciller falan değildir. zaten şu an piyasadaki İncil/İnciller adı verilen kitapların insan yazımı hadis kitapları olduğunu Hıristiyanlar bile farkında.

Yine sanki üçleme inancına Kuran’dan destek varmış gibi göstermeye kalkan makaleler kaleme alıyor Hıristiyan misyonerler ve yine daha çok bunu tarafsız bir teolog rolü oynayarak yapıyorlar. Özellikle İngilizce ve Türkçe forumlarda bu stratejileri izliyorlar.

Keza Düz Dünya Teorisi saçmalığında da benzer yöntemler uyguluyorlar.

Bunun dışında, forumlarda veya video sitelerinde kendi paylaşımlarının altına yine kendileri övgü dolu mesajlar bırakıyorlar. Tabii bunları yapanlar da yine başka bilgisayarlardan yazan meslektaşları, yani misyonerler.

Yazılarının altına sözde başka inançtan kimselermiş gibi gelip “müthiş tespitler”, “beni ikna ettiniz”, “karşıt görüş içindeydim ama artık ben de böyle düşünüyorum” şeklinde kendi kendilerini doğrulayan ve öven mesajlar yazıyorlar.
Bir başka dikkatimi çeken nokta, artık dini bir terim bazı arama motorlarında arandığında ilk sayfalarda karşımıza Hıristiyan site ve forumların çıkması ve insanların Hıristiyan sitelere yönlendirilmeye çalışılması.

Son olarak belirtelim, dinini dürüst bir şekilde tebliğ eden misyonerlerden bahsetmiyoruz burada, yoksa herkes kendi dinini anlatmada özgürdür. Ama burada binbir hile ve taktik ile insanları dinlerinden uzaklaştırmaya ve planlarına ulaşmaya çalışan, internetteki yeni sinsi misyoner hareketinden bahsediyoruz. İslam’ın üstün olduğunun onlar da az veya çok farkındalar ve samimi olarak yapılacak tebliğlerde Müslümanların üstün geleceğini biliyorlar. Bu yüzden bazı Hıristiyan misyonerler bahsettiğim maske ve yalanları, stratejileri kullanarak emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website