Namaz Kılmak (Yüzünü Mescidi Haram`a Çevirmek)

Yazımda “yüzünü Mescidi Haram’a çevirmek; yani namaz kılmak konusuna değineceğim.


Biz senin, yüzünün habire göğe doğru çevrildiğini elbette görüyoruz. Hoşlanacağın bir kıbleye seni elbette döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olsanız yüzünüzü Mescid-i Haram’a çevirin. Kendilerine kitap verilenler, onun, Rablerinden bir hak olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapıp ettiklerinden habersiz değildir..
(Bakara 144)

Doğu da batı da yalnız Allah`ındır. O halde nereye dönerseniz orada Allah`ın zatı vardır. Allah Vâsi`dir, varlığı sürekli genişletip büyütür; Alîm`dir, her şeyi en iyi biçimde bilir.
(Bakara 150)

İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namaza devam eden, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, sadıklardır. Ve işte bunlar, takva sahipleridir.
(Bakara 177)

Rabbimiz bizlere Bakara 144’de “Nerede olsanız yüzünüzü Mescid-i Haram’a çevirin. ” diyor. Ve Bakara 177’de “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, namaza devam etmektir. ” diyor.
Bakara suresi 177. ayet üzerinde düşündüğümüz zaman; Mescidi Haram bizim doğumuza veya batımıza denk gelebilir. Bizlerin “Yüzünü Mescidi Haram’a çevir. ” ayetlerinden anlamamız gereken şey; böyle söylenerek bizlerden namaz kılmamızın istendiğidir.

Bakara 144’de “Nerede olsanız yüzünüzü Mescid-i Haram’a çevirin. ” denilerek; bizlere nerede olursanız namazınızı kılın deniliyor.

Rabbimizin bizlerden yapmamızı istediğini düşündüğüm şeyleri benzer ayetlerde anlatmaya çalışacağım:

Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram`a çevir. Bu şüphesiz Rabbinden hak’tır.. Allah yaptıklarınızdan habersiz de değildir. (Bakara 149)

Bakara 149. ayette “Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram`a çevir. ” deniliyor. Bazı meallerde de “Her nereden sefere çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram`a çevir. ” şeklinde yazılmış. Yola çıkmak yada sefere çıkmak tabirlerini bir işe girişmek şeklinde düşünebiliriz.

Rabbimiz bizler için indirdiği Kuran, bizler için yol gösterici bir kitaptır. Kuran okumak yola çıkmak gibidir. Kuran’dan daha fazla faydalanabilmemiz, Rabbimizin yardımıyla içinden daha fazla ilim öğrenebilmemiz için okumamızın öncesinde namazlarımızı kılmamız bizler için daha hayırlı olur.
Belki namazını vaktinde kılmaya özen gösteren, fakat vaktini geçirdiğinde namazını kılmayan arkadaşlarımız olabilir, Belki geç saatte evine yorgun dönen, bu yüzden namazını ihmal eden fakat Kuran okuyan arkadaşlarımız da olabilir.
Eğer bu durumlarda olan arkadaşlarımız varsa; arkadaşlarıma tavsiyem: En azından vaktini geçirdikleri namazın farzını kılmaları, ardından Rabbimizi tesbih etmeleri ve dua edip namazlarını tamamlamalarıdır. Namazın ardından Kuran’ı okumalarıdır.

Gene “Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram`a çevir. ” cümlesini, Kuran’dan bir şeyler araştırmamızdan önce namaz kılmamız gerektiği şeklinde de düşünebiliriz.

Nerede bulunursan bulun, yüzünü Mescid-i Harâm`a çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin de insanlar, aleyhinizde bir delil bulunmasın, ama haksızlık edenler ve zulümde bulunanlar başka. Siz korkmayın onlardan, benden korkun. Ve üzerinize olan nimetimi tamamlayayım ve umulur ki hidayete ersiniz. (Bakara 150)

Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Hac 52)

Allah, şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler, derin bir ayrılık içindedirler.. (Hac 53)

Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı(huşu) duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah, iman edenleri doğru yola iletir. (Hac 54)

Hac 52. ayette peygamberlerin temennilerine dair şeytanın vesvese vermiş olduğu, Hac 53. ayette, kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için şeytanın vesvesesine izin verildiği, Hac 54. ayette kendisine ilim verilmiş olanların Allah’tan korkup O’na saygı duymaları için şeytanın vesvesesine izin verildiği anlatılıyor.

Bazen iyiliği amaçladığımız halde, yaptığımız iyi işin içine şeytanın vesvesesi de karışabilir. Bizler de doğal olarak şurada hata mı yaptım acaba diyerek Rabbimizden korkarız. Hatamız varsa pişman olur, affedilmeyi ümit ederek Rabbimizden af dileriz.

Tabi ki hiç farkında olmadığımız hatalarımız da olabilir. Bilmeyerek yaptığımız hatalarımızdan dolayı da Rabbimizden af dilemeliyiz.

Hatalarımızdan dolayı Rabbimizden af dilemek için Bakara suresi 150. ayette belirtildiği üzere, namazımızı kılıp af dilemeliyiz.

Güneşin dönmesinden, gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur`ân`ını (fecr vakti okunan Kur`ân`ı) ikame et (yerine getir)! Çünkü fecrin Kur`ân`ı şahitlidir. ( İsra 78)

Rabbimizden kendimiz için af dileyebileceğimiz, Rabbimize “Bizleri ve bizden önceki müminleri affet. ” diyebileceğimiz, dualarımızı edebileceğimiz en güzel zaman güneşin doğumuna yakın kıldığımız sabah namazıdır.

Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. (Rad 22)

Kitab’a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz. (Araf 170)

Umarım ki namazlarına devam eden ve Rabbinin rızasını kazanmak için sabreden, gayret gösteren kullardan oluruz.

Saygılarımla,

Yazar : Mehmet

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website