Kuran : İsa Peygamber Tekrar Gelmeyecek !

İsa Peygamber’in tekrar Dünya’ya geleceğine dair bu inanç ne kadar zamandır var bilmiyorum ama, insanlar Kuran’daki şu ayetleri okuyup tekrar tekrar düşünmelidirler.

Önce şu ayete bakalım ;

Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
(3 Al-i İmran / 185)

 

Demek ki her canlı ölümü tadıcıdır. Buna herşey ve herkes dahil.

 

Ve şimdi şu ayete ;

35 – Fâtır Suresi – 11
11. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah’ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah’a kolaydır.

Demek ki herhangi biri göğe yükselmiş olsa bile uzun ömürlü olması mümkün değil. Ki her canlı ölümü tadacak olacağından dolayı göğe yükselende ölmüştür.

 

Şimdi de şu ayete ;

3- Al-i İmran Suresi – 55
55. Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”

Kişinin hayatına son vermek, O’nu öldürmek veya canını almaktır. Demek ki İsa Peygamber’in canı, bu vahiy geldikten sonra alındı. Ve bildiğiniz üzere yerine, İsa Peygamber’e benzer birisi konuldu.

Ve son olarak şu ayetlere dikkatinizi çekmenizi istiyorum ki, gelenekçi İslam peşinde koşanlara, İsa Peygamber’in gelmeyeceğini söylesen size şu ayeti söyler ve kendini haklı çıkarmaya çalışır ;

Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.
(43 Zuhruf / 61)

Zuhruf suresinin 61. ayeti olan bu ayetin hemen sonrasındaki, yani 62. ayete çok dikkat edelim. Allah bu tip insanların sadece bu ayetle yanlışlara düşeceğini bildiği için bizi hemen ardından bakın nasıl uyarıyor ;

Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
(43 Zuhruf / 62)

Zaten insan Allah’ın dediği gibi, bir ayetten kendi dilediği gibi manalar çıkarabiliyor ;

3- Al-i İmran Suresi
7. O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

Dinimizin tek kaynağı olan Kuran’a sımsıkı sarılalım ki Allah’ın yolundan şaşırmayalım. Selam, ısrarla doğrunun peşine takılanların üzerinedir.


About the Author
Author

orhanbor

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website