Hayvanların İnsanların Emrine Verilmesi…

Bu yazıda değinmek istediğim konu Kuran’da hayvanlardan ve hayvanların insanlarla olan konumundan bahseden bir kaç ayetle ilgili olacak. Aşağıdaki ayetlerde Allah’ın hayvanları yarattığı ve bizlerin bu hayvanlara sahip olduğumuz, bunların yiyecek, binek ve diğer faydalarından bahsediliyor.

 

36 – Yasin Suresi –
71.
Görmediler mi, ellerimizin yapıp ettiklerinden, kendileri için nice hayvanlar yarattık da onlar, bu hayvanlara sahip oluyorlar.
72. O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlardan binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorlar.
73. O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var, içecekler var. Hâlâ şükretmiyorlar mı?

 

Bu ayetlerde belirtilenlerin bizler açısından iki yönden önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi Kuran’ın bu ayetler vasıtasıyla bizleri evrendeki tüm varlıklar ve onların hiyerarşisi konusunda bilgilendiriyor olmasıdır. Kuran’a göre her şeyi yoktan var eden Allah en yüce varlıktır. Kuran’daki diğer birtakım ayetlere göre Allah evreni ve tüm canlıları yaratmış, insan ise bu dünyaya halife olmuştur. Yukarıdaki ayette de belirtildiği üzere hayvanlar ise insanın emrine çeşitli şekillerde faydalanabilmesi için verilmiştir. Kuran ayetleri olmasa acaba insanın evrendeki ayrıcalıklı statüsünü kavrayabilir miydik? Düşünce tarihi boyunca insanın diğer canlılardan, hayvanlardan akıllı olması nedeniyle üstün olduğunu farklı olduğunu dinden bağımsız olarak düşünen kişiler elbette olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki insanın dünyada ayrıcalıklı bir varlık olmadığını düşünen hatta sadece diğer canlılara değil tüm varlıklara ruhsal varlıklar gözüyle bakan düşünürler de olmuştur. Ya da insanı da tüm diğer canlılar veya cansız varlıklar gibi sadece maddi bir şey olarak gören yaklaşımlar da olmuştur. Kuran ve öncesinde diğer ilahi dinler insanın diğer varlıklar arasındaki ayrıcalıklı konumunu açıkça belirtmiştir. Yukarıdaki ayetler de bunu insanların hayvanlarla olan ilişkisi çerçevesinde belirtmektedir.

Yukarıdaki ayetlerin ikinci önemi de fıkhı açıdandır. Allah’ın ve ahiretin varlığına ve Kuran’a inanan bir müslüman yukarıdaki ve benzeri ayetler olmasaydı hayvanların da canlı olması ve fizyolojik olarak pek çok hayvanın insanlarla olan birçok benzer özelliklerinden dolayı acaba hayvanlardan yiyecek, binek ve diğer yollardan faydalanmak dinen doğru olur mu diye tereddüt edebilirdi. Çünkü unutulmamalıdır ki Kuran’da insan hayatına önem verilmiş, insana kendi hayatına dahi kıyma hakkı verilmemiş, bir insanın öldürülmesi ancak cinayet, fitne çıkarma gibi belirli şartlara bağlanmıştır. Buradan hareketle hayvanları kesip yemenin de dinen uygun olmayacağı rahatlıkla düşünülebilirdi. Bu ayetlerden varlığıyla hem insanın diğer canlılar karşısında ayrıcalıklı konumu ifade edilmiş hem de müslümanların hayvanların kendilerine Allah tarafından yiyecek, binek ve diğer faydalar için bu dünya hayatında verildiğini bilebilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle ilgili ayetlerin varlığı Kuran’ın dini hayat anlamında tamlığı ve kusursuzluğu için bir gösterge niteliğinde olabilir.


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website