“Dünyada Mekan Ahirette İman”

“Dünyada Mekân, Ahirette İman” Atalarımız mı söylemiş bu sözü? Sanmıyorum. Çünkü biz geçmişinde Müslüman olan bir toplumuz. Bizim gerçek Müslüman atalarımız asla böyle maddeci düşünmezlerdi. Bu söz, olsa olsa yine birçok uydurma ve kandırmaca söz gibi, din adına, kendilerini Kur’an’dan soyutlamış  başkaları tarafından uydurulmuştur. Nasıl olur da biz insanlar, düşünen yaratıklar iken, düşünmeden konuşan ve amel eden yaratıklara dönüşmüşüz. Yoksa (daha&helliip;)

Din Sayısal Loto mudur?

Geçtiğimiz günlerde kendini dini hassasiyeti yüksek kanal olarak konumlandıran bir ulusal televizyon kanalındaki din programına insanların dini konulardaki sorularına cevap verilmeye çalışılırken denk geldim. Programda alt yazı olarak ekrana aşağıdaki hadis konmuştu. Hâkim içtihad eder ve isabet ederse kendisine iki ücret (sevap) verilir. Eğer içtihad eder ve hata edese ona bir ücret vardır. (Buhari) Buhari’de ve başka hadis kaynaklarında da (daha&helliip;)

Bir Ayet, Bin Tefekkür…

NUR SURESİ 41. AYET Salat, fıtrattır. Salat, destektir. Salat, duadır. Salat, tazarrudur. Salat, şekilsel salattır(namazdır). Salat, özün ortaya çıkışıdır. Salat, bağlılıktır. Salat, Allah’ın hükümleriyle hükmetmedir. Salat, bilinç arınmasıdır. Salat, fahşadan, münkerden uzaklaşmadır. Salat, yakarıştır. Salat; kamet, rüku, secdedir. Salat, tesbihtir(yüceltme). Salat, dik durmadır. Salat, bütün mevcudiyetin(canlı-cansız) dilidir. Salat, tefekkürdür. Salat, zikirdir. Salat, iletişimdir. Salat söylevdir. vs Salatı dar manasıyla anlamamak (daha&helliip;)

Hayat Namazı

Namazın/salatın kaç vakit olduğu önemli bir konudur, ama en az onun kadar önemli bir konu da “hayat namazı/salatı”dır. Çünkü hayat namazı bizim kıldığımız mekanik namazdan daha köklü daha genel bir kavramdır.“hayat namazı/salatı” beş vakitten ibaret değildir; O, bir ömrün bütün vakitlerinde üzerimize farzdır. “Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber’e salat ederler.(destek verirler/onun şanını yüceltirler.) Ey inananlar! Siz de (daha&helliip;)

Her Şey “LA” Demekle Başlar…

Her şey iki harf, tek hece ile başladı:”LA” Bütün esrar, bütün maharet, bütün güç/kuvvet, bütün nizam/intizam buradaydı. Prangaları koparan, zincirleri kıran, bütün zindanları yıkan, her türlü esareti, köleliği,  sömürüyü, kulluğu reddeden, özgürlüğe bir çağrı sadece bu iki harf, tek heceydi:”LA” “LA”bir hayat felsefesidir, bir hikmettir, bir dünya görüşü, bir siyasi düşünce, bir sosyal görüş, bir iktisadi program, bir bakışaçısı, bir (daha&helliip;)

Peygamberi Anmak mı Anlamak mı?

Bizim için çok şey ifade etmesi gereken peygamber efendimizi(as) maalesef küçük bir haftaya sığdırma gayretindeyiz, Peygamberin değeri bu kadar küçük olmamalı. Çünkü Peygamber değerini vahiyden, yani onun sahibinden alır. Vahiy tüm hayatı inşa etsin diye var edildi. Bu yüzden peygamber de tüm hayata vahyi taşımak için bütün hayatımızda asli bir rol oynamalı ki onu inşa eden vahiy bizi de inşa (daha&helliip;)

Toplumun Gençlere Telkinleri

İnsanlara çocukluklarından başlayarak yapılan yüzlerce telkin var. Çoğu din dışı olan bu telkinler, ailede başlayıp yaşam boyu devam eder. Ancak din ahlakını yaşayan anne babalar, dinin özünün güzel ahlak olduğunun bilincindedirler ve çocuklarının hayırlı insanlar olmaları için çaba harcarlar. Allah katında beğenilen üstün ahlak özellikleri, çocukluk döneminde şekillenmeye başlar. Allah sevgisini bilmeyen, o sevgiyle büyümeyen çocuklar huzursuz, mutsuz, kırıcı ve (daha&helliip;)

Şeytan Hayali Bir Varlık Değil!

Şeytan çoğu kişinin zannettiği gibi, hayali bir varlık değildir. Dünyadaki imtihan ortamının bir gereği olarak yaratılmış olan şeytanın telkin, taktik ve faaliyetlerine karşı sürekli teyakkuzda olmak gerekir. Çünkü şeytan Allah’a başkaldırarak, O’nun kullarını saptıracağına yemin etmiştir. Bu sinsi varlığın en büyük amacı, insanları doğru yoldan saptırmaya çalışarak, kendi yoluna uydurmaktır. Kovulmuş şeytan, çok sayıda kişiyi cehenneme sokma amacıyla kıyamet gününe (daha&helliip;)