Hayat Namazı

Namazın/salatın kaç vakit olduğu önemli bir konudur, ama en az onun kadar önemli bir konu da “hayat namazı/salatı”dır. Çünkü hayat namazı bizim kıldığımız mekanik namazdan daha köklü daha genel bir kavramdır.“hayat namazı/salatı” beş vakitten ibaret değildir; O, bir ömrün bütün vakitlerinde üzerimize farzdır.

“Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber’e salat ederler.(destek verirler/onun şanını yüceltirler.) Ey inananlar! Siz de ona salat edin(destek olun/onun şanını yüceltin) ve ona içtenlikle selam verin.”
(Ahzab, 33/56)

Allah, namaz kılmadığına göre salat sözcüğünü nasıl anlamalıyız. Salat/namaz, destek manasındadır. Allah ve melekleri peygamberi desteklemektedir. Bir ayette bu durum şu şekilde ifade edilmektedir:

 

“..O (Allah) ki, yardımıyle seni ve mü’minleri destekledi.”
(Enfal, 8/62)

ve Allah, biz müminlerin de Peygambere (a.s) destek vermemizi emretmektedir.

Bugün peygamber aramızda olmadığına göre, Kur’an ayetlerinin de her çağdaki ve her iklimdeki(yerdeki) insanlara hitap ettiğine göre bu ayetlerden nasıl bir hikmet çıkaracağız. Yani peygambere (a.s) nasıl destek çıkacağız?

Nur suresi 41. ayette

“…her biri cidden salâtını ve tesbihini bilmiş…”
(Nur, 24/41)

diyerek, bütün kainatın Halık-ı Zülcelali tesbih ettiğini ve o Halık-ı Zülcelal’in fıtratlarına/yaratılışlarına uygun olarak yüklediği programa göre hareket ettiğini görmekteyiz. Güneş hiçbir zaman doğmamazlık etmez, ağaç hiçbir zaman meyve vermemezlik etmez, keza emrimize verilen bütün canlı ve cansız varlıklar müthiş bir denge içinde, bir makinanın dişlileri gibi çalışır. Hakikatten her biri kendi tesbihini ve salatını bilmiştir.

Bizim de namaz/salat/tesbihimiz H.z Peygamber (a.s)  gibi “İkra” (oku) emriyle başlayıp “Müzzemmil” suresiyle yüklenip(hazır hale gelip) “Müddessir” suresiyle uyarma/tebliğ etme misyonunu yerine getirerek, ona salat ve selam etmektir/onu desteklemektir. Çünkü Muhammed Nebi, bizim için peygamberlik gül bahçesinin en nadide çiçeğidir. Diğer resullerden (elçi) sonra başka resuller gelmiş ve böylece risalet ve nübüvvet devam etmiştir. Ey Sevgili’den sonra başka peygamber gelemeyeceği için nübüvvet(peygamberlik) bitmiş, ama risalet devam etmiş/etmektedir. Muhammed Nebi’nin misyonunu gerçekten taşıyarak ona ve getirdiği davaya destek olmalıyız. İşte bizim “hayat namazı/salatı” dediğimiz şey bu hakikatin ta kendisidir. “Hayat hayat/salatı” tam olarak anlaşıldığında neden tesbihin de, dua nın da namaz/salat olduğu ortaya çıkacaktır. “Hayat namazı/salatı”öyle bir namaz/sallattır ki, üç ya da beş vakitten ibaret değil; bir ömrün bütün vakitlerinde üzerimize farzdır.

Bizleri yaratan Alemlerin Rabb`ine hamdolsun…

 

Muhittin BOZKURT


About the Author
Author

wejedar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website