About the Author
Author

suheylokur

Ramazan; Kalplerin Yumuşama Zamanı

  Ramazan Ayı… İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahid olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde (tutsun). Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola (hidayete) ulaştırmasına (daha&helliip;)

Cehennemin Varlığını Unutmamalı

  Ahiretin varlığını kabul ettiğini söyleyen birçok insan,  cehennemin varlığını göz ardı eder ve kimi zaman fıkralarda ve esprilerde söz eder. Yaşamını Allah’ın emirlerine göre düzenlememiş olmayan bu kişiler, Kuran’da detaylı haber verilen cehennemde yaşanacak olan azabı da bu nedenlerle düşünmezler. Çünkü cehennemi düşünmek ve ondan söz edilmesi vicdanlarını rahatsız eder. Bulundukları ortamda söz edilecek olursa da, konuyu hemen değiştirirler. (daha&helliip;)

Kur’an’ı Okumak

Hidayet lütfeden, doğru yola ulaştıran Allah, tüm insanlara hem dünyada iyilik, adalet, refah ve huzur dolu bir hayat, hem de ahirette insanın aklının dahi alamayacağı nimetler içinde, sonsuz bir hayat vaad eder. Bu davet, Allah’ın uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdiği elçileri, peygamberleri ve insanlara yol gösterici olarak indirdiği kutsal kitapları aracılığı ile bütün insanlara yapılmıştır.  Allah iman edenlerin, Kur’an’ı gereği (daha&helliip;)

Allah, Karîb

İnanan insanlar, gördükleri tüm güzelliklerin ve tüm nimetlerin Allah’a ait olduğunu bilirler ve bu nedenle de kalplerinde Rabbimize karşı derin bir saygı ve sevgi duyarlar. Tüm sevgilerini kendilerini yaratan, Kendi ruhundan üfleyen, yarattığı tüm nimetleri hizmetine veren, onları her an gözeten ve koruyan Allah’a yöneltirler.  Tüm varlıklar ancak O’nun dilemesiyle hayat bulmuştur ve yine O’nun emriyle bir gün mutlaka yok (daha&helliip;)

Hakiki Bayramımız

Bugün açlık, yoksulluk, parasızlık en önemli sorunların başında geliyor. Yönetimdeki ve ekonomideki aksaklıklar, savaşlar, baskıcı yönetimler insanların yoksulluk çekmelerine neden oluyor.   Bütün bunlar yaşanırken, Müslümanların bir araya gelmemeleri, dahası bunu istememeleri ne büyük yanılgıdır!  Aralarında mezhep, görüş ve uygulama anlamında çeşitli farklılıklar olsa da bu,   “…birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. (Hucurat Suresi,13)   ayetiyle (daha&helliip;)

Şeytan Hayali Bir Varlık Değil!

Şeytan çoğu kişinin zannettiği gibi, hayali bir varlık değildir. Dünyadaki imtihan ortamının bir gereği olarak yaratılmış olan şeytanın telkin, taktik ve faaliyetlerine karşı sürekli teyakkuzda olmak gerekir. Çünkü şeytan Allah’a başkaldırarak, O’nun kullarını saptıracağına yemin etmiştir. Bu sinsi varlığın en büyük amacı, insanları doğru yoldan saptırmaya çalışarak, kendi yoluna uydurmaktır. Kovulmuş şeytan, çok sayıda kişiyi cehenneme sokma amacıyla kıyamet gününe (daha&helliip;)

Peygamberler ve Namaz Emri

Bütün inananlara farz kılınan namaz ibadeti, titizlikle korunması ve samimiyetle yerine getirilmesi gereken bir ibadet. Kuran’ın pek çok ayetinde namazın faziletleri bildirilir, katıksız olarak yalnızca Allah’ın hoşnutluğu istenerek, huşu içinde O’na yönelerek kılınan namazın değeri hatırlatılır. Allah’ın hoşnutluğunu, sevgisini ve yakınlığını kazanabilmek, gerçek ve sonsuz hayatta O’nun rahmetine layık olabilmek için tüm kulluk görevlerini samimiyetle yerine getirmeli. Namaz da, hayat (daha&helliip;)

Kötüye Yakın İyiye Uzak Yaşamak

İnsanı, “işittik ve itaat ettik” demekten alıkoymaya çalışan etkenlerden en önemlisi, ‘heva’, yani insanın bencil tutku ve istekleridir. Hevanın kaynağı ise insanın içindeki ‘nefs’idir. Nefis,  Kuran’da bildirilen ifadesiyle “… var gücüyle kötülüğü emredendir…” (Yusuf Suresi, 5) Şeytanın kontrolü altındaki nefis, hiçbir zaman insanın iyiliğini istemez. Bu nedenle insan, nefsinin kendisine vereceği emirlere karşı son derece dikkatli olmalıdır:   İnsanlardan öylesi (daha&helliip;)