Hakiki Bayramımız

Bugün açlık, yoksulluk, parasızlık en önemli sorunların başında geliyor. Yönetimdeki ve ekonomideki aksaklıklar, savaşlar, baskıcı yönetimler insanların yoksulluk çekmelerine neden oluyor.

 

Bütün bunlar yaşanırken, Müslümanların bir araya gelmemeleri, dahası bunu istememeleri ne büyük yanılgıdır!  Aralarında mezhep, görüş ve uygulama anlamında çeşitli farklılıklar olsa da bu,

 

“…birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık.
(Hucurat Suresi,13)

 

ayetiyle bildirildiği gibi tanışıp kaynaşmaları içindir. Farklı olmaları birbirlerinin din kardeşi oldukları gerçeğini değiştirmez. Vicdanlı Müslümanlara düşen, Kur’an ahlakı gereğince bu kardeşliği korumak ve güçlendirmek olmalıdır.

Bugün Müslümanlar arasında bazı konularda fikir birliğine varılamaması nedeniyle tartışma ve çatışmalar yaşanıyor. Oysa ihtilaf yerine aklın ve vicdanın yol göstermesiyle ittifak olmalı, kanlı ideolojiler yok edilene kadar fikir mücadelesi sürmelidir.

Çarpık görüşlerin yeryüzünden tamamen kalktığını, ancak terör, anarşi ve zulümler durduğunda anlayabiliriz. Hala masum insanlar katlediliyor ve birçok yerde zulümler devam ediyorsa, kanlı ideolojilerin taraftarları iş başında demektir.

Dünyanın her köşesindeki her sorun, deccali/şeytani yöntemlerle değil, rahmani yöntemlerle çözülür. Yeryüzünde Allah’ın sistemi, şeytanî sistemin yerini almadıkça ızdırabın, acının önüne geçmek mümkün değildir.

Sorunların çözümü, bütün Müslümanların onun ışığıyla aydınlanan bu yola uyması, birlik olmasıdır. Allah’ın ipine sarılmak, Allah’ın buyruğudur; namaz ve oruç gibi bir buyruktur. Namaz kılmamak nasıl büyük bir yanılgı ise, İslam âleminin birleşmesini istememek de büyük bir yanılgıdır.

Birlik olmaları yalnızca Müslümanların değil, tüm insanlığın çektiği sıkıntılara -Allah’ın izniyle- son verecek, dünya barış, huzur ve mutluluğa kavuşacaktır. Böylece Kur’an ahlakının güzelliklerinin yaşanmadığı hiçbir yer kalmayacaktır. Bu Allah’ın vaadidir ve O’nun dilemesiyle gerçekleşecektir:

 

“Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.”
(Saff Suresi, 9)

 

Barış, huzur, dostluk mutluluk verecek, ruhumuzu coşkuya açacak, tam bir bayram sevinci yaşatacak olan İslam Birliği… İşte hakiki bayramımız budur. Bayram, tüm İslâm dünyası için hayırlara ve birlik yönünde önemli gelişmelere vesile olsun.

 

Süheyl Okur

 


About the Author
Author

suheylokur

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website