Kulak ver ALLAH’a!!

Kulak ver ALLAH’a!!

(*) ”İçerim ben yok zararım kimseye, kalbim temiz sarhoşken de geçerim” mi diyordun??

”Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür.” Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “İhtiyaçtan artakalanı.” Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz.”
(BAKARA SURESİ / 219)

”Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.”
(MAİDE SURESİ / 90)

”Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”
(MAİDE SURESİ / 91)

(*) Ahmakların meşru gösterdiği zinâ hayatının bir parçası mı??

”Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, ‘çirkin bir hayasızlık’ ve kötü bir yoldur.”
(İSRA SURESİ / 32)

(*) Kazandığın, sakladığın, övünüp güç olarak gördüğün para ve malların seni kurtaracağını mı sanıyordun??

”De ki: “Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah’tan, O’nun Resûlü’nden daha sevimli ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez.”
(TEVBE SURESİ / 24)

(*) Daha zengin olmak, daha yüksek mevkilerde olmak mı istiyordun??

”Kim ahiret ekinini isterse, Biz ona kendi ekininde arttırmalar yaparız. Kim dünya ekinini isterse, ona da ondan veririz; ancak onun ahirette bir nasibi yoktur.”
(ŞURA SURESİ / 20 )

”De ki: “Şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine genişletir-yayar ve kısar da. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.”
(SEBE’ SURESİ / 36)

(*) NAMAZ’ı sürekli öteleyip önemsemiyor muydun??

”Gönülden katıksız bağlılar” olarak, O’na yönelin ve O’ndan korkup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.”
(RUM SURESİ / 31)

”İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.”
(BAKARA SURESİ / 277)

(*) Allah kelâmı ve emri olan KUR’AN a kulak vermeyip hafife mi alıyordun?? İçki içerek, zina ederek, NAMAZ kılmayıp KUR’AN okumayarak ALLAH’ın ayetlerini yok mu sayıyordun??

”Şüphesiz, bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir.”
(İSRA SURESİ / 9)

”Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi ‘yok sayarak tanımadıkları’ gibi, biz de bugün onları unutacağız.”
(A’RAF SURESİ / 51)

(*) Dünya sevdasından bir türlü vazgeçemiyor, her şeyin sadece bir resim, oyalama ve imtihan olduğunu anlayamıyor musun??

”İnsanlar, (sadece) “İman ettik” diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?”
(ANKEBUT SURESİ / 2)

”Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.”
(BAKARA SURESİ / 155)

”Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?”
(EN’AM SURESİ / 32)

(*) Hiç yaşlanmayacağını ya da ölmeyeceğini mi sanıyordun??

”Kime uzun ömür verirsek, yaratılışta onu tersine çeviririz. Yine de akıllarını kullanmayacaklar mı?”
(YASİN SURESİ / 68)

”Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz.”
(ENBİYA SURESİ / 35)

(*) ALLAH’ın ayetlerine kulak tıkayıp geçersen, yarın çok geç olacak!..

”Ve derler ki: “Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık, şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık.”
(MÜLK SURESİ / 10)

”Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.”
(HADİD SURESİ / 17)

O HALDE DUY ARTIK!!

[İçki, zinâ, eğlence, Namaz’ı terk etmek, Kuran’dan uzaklaşmak.. Hepsi hayatının doğal bir parçası olarak sana meşru gösterildi!.. Kazan, harca, tüket, ye, iç, eğlen ve başka hiçbir şey düşünme,senden istenen bu! Farkına var ve boynuna takılan zincirden kurtul artık!..]


About the Author
Author

Celil Ozatamer

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website