CEHENNEMLİKLER KİMLERDİR ?

Allah affetmeyeceği tek suçun, O`na ortak koşulması olduğunu söyler. Bunun dışında kalanları ise isterse affedeceğini belirtir. Buna rağmen bazı insanlar hadlerini de bilmeyerek, cennet-cehennem bölüştürmesini yaparlar. Kendi dinlerinden olanın cennete gireceğini, diğerlerinin ise cehennemlik olduğunu söylerler, hatta bazıları aynı dinden olmasına rağmen örneğin gelenekçi islamı savunanlar kendi mezheplerinin cennete daha yakın olduğunu savunurlar. Aslında işin gerçeğinin öyle olmadığını Allah Kuran`da söyler. Bakara 62de “Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sabiiler/din değiştirenlerden, Allah`a ve ahiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar. ” der.

Yazar : BELMA TOKSÖZ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website