Lut Kavminden Önce Eşcinselliğin Olmadığı İddiası ve Cevabı

Lut Kavminden Önce Eşcinselliğin Olmadığı İddiası ve Cevabı

Lut Kavminden Önce Eşcinselliğin Olmadığı İddiası ve Cevabı

İki Ayet var ki Ateist arkadaşların Kur’an’ın Lut Kavmin den önce eşcinselliğin olmadığını yazdığını fakat bunun doğru olmadığını söylüyorlar.
Ama maalesef çoğu çeviride bu iki ayet yanlış çevrilerek büyük hata yapılmaktadır.
Şimdi bu iki ayeti meallerde nasıl çevrildiğine beraber bir bakalım, daha sonra doğru çevirinin nasıl olması gerektiğini gösterelim.
1.Ayet:
29 / Ankebût 28:
Ve lûtan iz kâle li kavmihî innekum le te’tûnel fâhışete mâ sebekakum bihâ min ehadin minel âlemîn(âlemîne).
Elmalı Hamdi Yazır
Lut´u da gönderdik. O kavmine demişti ki: Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz!
Diyanet
Lût´u da (gönderdik). O, kavmine demişti ki: Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz!
Yaşar Nuri Öztürk
Lût´u da gönderdik. Toplumuna şöyle demişti o: “Öyle bir iğrençliğe bulaşıyorsunuz ki, sizden önce âlemlerden bir tek kişi bunu yapmamıştır.”
Muhammed Esed
Lut (da Bizden aldığı ilhamla) kavmine şöyle seslenmişti: “Siz, kesinlikle, dünyada daha önce hiç kimsenin yapmadığı iğrenç şeyler yapıyorsunuz!
Hakkı Yılmaz
Lût’u da gönderdik. Hani o toplumuna: “Şüphesiz siz, kesinlikle âlemlerden sizden önce geçmiş olanların yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz!

2.Ayet:
7 / A’râf 80:
Ve lûtan iz kâle li kavmihî e te´tûnel fâhışete mâ sebekakum bihâ min ehadin minel âlemîn(âlemîne).
Elmalı Hamdi Yazır
Lût´u da (peygamber olarak) gönderdik. Kavmine dedi ki: Sizden önce âlemlerden hiç birinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz?

Diyanet
Lût´u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: «Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk
Ve Lut… Toplumuna şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı bir iğrençliğe mi girişiyorsunuz?”
Muhammed Esed
Ve Lut(u hatırlayın ki, hani o) kavmine şöyle demişti: “Dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı iğrençlikleri mi işleyeceksiniz?
Hakkı Yılmaz
Andolsun ki Biz Lût’u da elçi olarak gönderdik. Hani o, toplumuna demişti ki: “Siz, sizden önce âlemlerden hiç birinin yapmadığı iğrençliği mi yapıyorsunuz?

Bu çevirilerden şu anlaşılıyor : “Lut kavminden önce başkaları eşcinsellik yapmamıştır.”

Şimdi çevirideki hataya bakalım:
Ve lûtan iz kâle li kavmihî e te´tûnel fâhışete mâ sebekakum bihâ min ehadin minel âlemîn(âlemîne).
Buradaki “sebekakum” kavramı “daha önce” anlamı vermek yanlıştır. Bu kavramın sözlük (lügat) anlamı;
Yürüyüşte öne geçmek, birini yarışta geçmek, geçip arkada bırakmak, bu konuda herkesten daha aşırı, ilerde olmak demektir. ( El-Râgib El-İsfahâni- El-Mufredat )
Ayetin doğru çevirisi aşağıdaki gibi olmalıdır;
29 / Ankebût 28:
Lût’u o vakit ki, kavmine dedi: Kesinlikle âlemlerden hiçbir kimsenin sizi geçmediği fahişeliğe/iğrençliğe gidiyorsunuz.
7 / A’râf 80:
Lût o vakit kavmine dedi ki: Âlemlerden hiçbir kimsenin sizi geçmediği fahişelikle/iğrençlikle mi gelirsiniz?
Buradan anlaşılıyor ki Lut kavminden önce de eşcinsellik vardı fakat o zamana kadar hiçbir âlem fahişelikte bu kadar aşırıya gitmemişti.
En doğrusunu Allah bilir.

Yazar: Serkan Üstün


About the Author
Author

sechoman

Leave a reply

Name (required)

Website