Lut Kavmi ve Eşcinsellik

Lut Kavmi ve Eşcinsellik

Lut Kavmi ve Eş cinsellik

Lut kavmi ile ilgi bu kavmin tamamen eşcinsel ve sadece erkeklere ilgi duyduğu gibi bir algı var ve Allah neden eşcinsel olarak yaratıyor ve helak ediyor? Bu gün biliyoruz ki eşcinsellik bir hastalık yani hormonlarla ilgi bir durum iken Allah neden helak ediyor?
Evet aslında ayetler iyi okunup incelense durumun böyle olmadığı ortaya çıkıyor;
Gelin hep beraber ayeti inceleyelim….

(Şuara Suresi) 26:166
Ve tezerûne mâ halaka lekum rabbukum min ezvâcikum, bel entum kavmun âdûn(âdûne).
Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi(karılarınız) bırakarak âlemler içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? İşin aslı siz sınırı aşan bir toplumsunuz.”

Bu ayette “Zevc(eş) ” ve “Sınırı aşmak” önemli kavramlar.

Zevc kavramını incelersek;

Zevc kelimesi tekin(fert) zıddıdır. Şöyle denir: Zevc(çift) veya ferd(tek). İşte eşlerden
her birine zevc (karı-koca) denir. Birbiri ile ilişkili olan her iki şey ister aynı olsunlar
isterse zıt olsunlar onlara zevcan (çift) ve onlardan her birine de zevc denir.

Zevc kelimesi çift olmayı ifade eder. Kelime, tekil formunda kullanıldığında, çifti oluşturan elamanlardan biri, yani tek anlamındadır. Fakat anlam olarak çiftin her iki elamanını da kapsar niteliktedir. Zevcan-zevceyin şeklinde kullanıldığında ise çift anlamında çifti oluşturan elamanlardan her ikisini de içerir nitelikte iki anlamdadır. Dolayısıyla zevc kelimesi, tekin zıttı, kendisinin eşi olan tekdir. Buna göre zevc kelimesinin anlamlarını şöyle tespit edebiliriz:

1-Eş (karı-koca),
2-çift,
3- cins, tür, çeşit,
4- sınıf, grup, topluluk,
5- benzeri.

Kur’ an karı-koca arasındaki ailevi münasebeti, maddi ve manevi bir uyum hali olarak
tanımlamaktadır. İşte Kur’an, bu uyum halinin devam ettiği ailevi ilişkide, kadını
“zevc” kelimesiyle, uyumsuzluğun bozulduğu ilişkilerde ise, kadını “imrae” kelimesiyle
zikretmektedir. Mesela karı ile “koca arasında inanca dayalı bir ayrılığın söz konusu olduğu
durumlarda Kur’an “imrae” kelimesini kullanmaktadır. Sözgelimi Hz. Nuh,
Hz.Lut ve Firavun’un karısından bahsederken devamlı “imrae” kelimesi kullanılmaktadır,
Hz. Adem ile Hz. Havva arasındaki ilişkide ise Hz. Havva, “zevc” kelimesi ile ifade
edilmektedir. Keza Hz. Zekeriyya, bir çocuk sahibi olmak için Allah’a niyaz ederken, karısının kısır olduğundan söz etmektedir. Ve bu anlatım içinde “zevc” kelimesini
değil, “imrae” kelimesini kullanmıştır. Çünkü kendisiyle karısı arasında normal bir ailevi
ilişki söz konusu değildir. Ancak daha sonra Kur’an ayetlerinde Hz. Zekeriyya’ya,
bir oğlan çocuğu olarak Hz. Yahya’nın verildiği zikredilmiş ve aynı ayet içinde Hz. Zekeriyya’nın
hanımı için “zevc” kelimesi kullanılmıştır. Çünkü ilahi kudret tarafından Hz. Zekeriyya’nın hanımının kısırlık hali giderilmiş, Hz. Zekeriyya ile hanımı arasında normal ailevi ilişki hali teessüs etmiştir.(*)

Zevciyyet (bir erkekle bir kadının birbirlerine eş olmaları) Kur’an diline göre,

a. sadakat
b. muhabbet
c. vilâdet
d. nikâh
unsurlarından birinin eksik oluşuyla ortadan kalkar.(**)

Bu ayetten çıkan sonuç şu olabilir;
Öncelikle Lut Kavmindeki kişiler evliler. Yani eşleri olmasına rağmen erkeklere yöneliyorlar. İkinci olarak Allah, kavim olarak sınırı aştınız diyor yani fıtratınız(yaratılışınız) gereği size eşler vermeme rağmen, sınırları çizmeme rağmen, sizler evli olduğunuz eşlerinizi bırakarak erkeklere şehvet duyuyorsunuz.

Yani doğuştan(yaratılıştan) bu şekilde doğan kişilerin bir suçları, günahları yok. Hatta sınırı aşmadan fuhuş, zina vs. gibi ahlak(yaratılış) dışı eylemlerinde bulunmayan ve tedavi olmayı bile reddedip bu şekilde yaşamayı tercih eden kişilere siz “Müslüman” değilsiniz diye bilir miyiz? Tabi ki hayır.

Lut kavminde kaç tane eşcinsel olmuş olabilir 3,5, 10 hadi bilemediniz 15 adet olsun. Yani durum doğuştan eşcinsellikle alakalı bir durum değil. Durum sınırı aşma, azgınlık ve ahlaka (yaratılışa) uygun olmayan davranışlarda sınırı aşma olayıdır.

Eşcinselliği tercih etmiş ve öyle yaratılmış insanlara yok efendim bak Kur’an da eşcinsel olanların başına neler gelmiş, cehenneme gidersiniz gibi boş laflar söyleyen insanlara sözlerim…

(*)KUR’AN’DA “ZEVC” KELİMESİ VE TÜRKÇE’YE ÇEVİRİ SORUNU
(**)http://ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.com


About the Author
Author

sechoman

Leave a reply

Name (required)

Website