Sürü Psikolojisi

 

Belki de çoğumuzun sıklıkla başkalarıyla dalga geçmek için kullandığı bir tabirdir “sürü psikolojisi” ama bir o kadar da gariptir ki nedense konu dine gelince bu şekilde dalga geçenler kendilerinin büyük bir koyun sürüsüne dahil olduklarının farkında bile değildirler. Kur’an’da çok açık ve net bir şekilde kendi aklımızı işleterek İslamiyet’te dinin temeli olarak Kur’an’ı Kerim’den başka hiçbir şeyi dikkate almamamız gerektiğini açıklar. Ancak şu anda büyük çoğunluk Müslümanların uyguladığı dine bakarsak Kur’an-ı Kerim’den oldukça uzaklaşıldığını ve İslam dinine büyük derecede zarar veren birçok hataların yaygın olarak uygulandığını görmekteyiz. Ve malesef ki bu hataların çoğunun da sürü psikolojisine dayalı olarak “Ben çoğunluk ne yaparsa ona uyarım” mantığından kaynaklanarak giderek daha yıkıcı ve kalıcı zararlar haline geldiğini görüyoruz.

“Çoğunluk ne yapıyorsa o doğrudur” mantığının verdiği zararlara sadece İslamiyet’te rastlamıyoruz. Allah’ın kitap gönderdiği Hristiyanlık, Musevilik gibi dinlerde de bu tür yanlışların çok büyük günahlarla sonuçlandığını görüyoruz. Örneğin Museviler kendilerini üstün ırk olarak kabul edip Allah’ın onlara gönderdikleri dinden sapmışlar ve büyük bir hatanın içine sürüklenmişlerdir. Aynı şekilde Hristiyanlar da Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu olarak kabul edip çok büyük bir günaha saplanmışlardır. Ve kendilerinden sonra gelen her nesil de çoğunluğun ve büyüklerinin doğruyu bildiğine inanıp bu yanlışları sorgulamamışlar ve adeta bir koyun misali sürünün peşinden gitmişlerdir.

(Tevbe 30)
“Yahudiler: “Uzeyr, Allah’ın oğludur.” dediler; Hıristiyanlar da: “Mesih, Allah’ın oğludur.” dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkâr edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da yüz geri çevriliyorlar!”

(Tevbe 31)
“Allah’ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem’in oğlu Mesih’i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah’tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah’tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.”

(Maide 73)
“Yemin olsun ki, “Allah, üçün üçüncüsüdür!” diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır.”

(Bakara 116)
“”Allah çocuk edindi.” dediler. Hâşâ! Böyle bir şeyden arınmıştır O! Tam aksine, göklerdekiler de yerdekiler de O’na aittir. Bunların tümü O’nun önünde boyun bükmektedir.”

Sürü psikolojisinin zararları aynı şekilde İslamiyet’te de görülmektedir. Dinini uygulamaya karar veren herhangi bir Müslüman kimse ilk olarak Kur’an-ı Kerim’i anlayacağı bir dilde kendi okumak yerine “Çoğunluk ne yapıyorsa onu yapmalıyım” diye düşünerek kayıtsız şartsız büyük çoğunluğun dini kurallarını ve uygulamalarını sorgulamadan kabul etmekte ve malesef ki kendini sürüye eklenen bir koyun olarak buluvermektedir. Kur’an’a göre yapılan hataları ayıklamak yerine kulaktan dolma bilgilerle İslam dinini uygulamaya başlayan bir kimse kendi dininin temeli olan Kur’an-ı Kerim’den uzaklaşmakta ve büyük bir hatanın içine düşmektedir.

Bize burada düşen görev “Araplar en iyisini bilir.”, “Herkes bu şekilde uyguluyorsa o zaman mutlak doğru budur”, “Kur’an-ı Kerim’i ben okusam anlayamam çoğunluk ne diyorsa onu yapmalıyım” gibi büyük zararlara yol açan hatalardan biran önce arınmak ve değişime uğramamış tek kitap olan Kur’an-ı Kerim’le sadece övünmekle kalmayıp, dinin temellerini başka şeylere dayandırarak değiştirmekten biran önce vazgeçmek ve değiştirmeye çalışanlardan uzak durarak onların sözlerine kesinlikle uymamaktır.

(Enam Suresi 38)
“Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”

(Maide 105)
“Ey iman edenler! Siz, kendinizi düzeltmeye bakın. Siz, doğru yolda oldukça sapmış olan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. O size neler yapıyor olduğunuzu haber verecektir.”

(Nahl Suresi 89)
“Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.”

(Enam Suresi 114)
“Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?”

(Enbiya Suresi 10)
“Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız yalnız ondadır. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?”


About the Author
Author

eliftan

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website