Sömürünün dahiyane formülü: ILIMLI İSLAM

Aşağıdaki yazı, 27. 04. 2011 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin 9. sayfasında yer alan Andre Vltchek adlı yazarla yapılan söyleşiden alınmıştır..


“Amerika’nın dünya egemenliğini sürdürmek için CIA’nın kontrölünde faaliyet gösteren işbirlikçi tarikatleri ve türetilmiş dinlerine bakalım. Sovyetler birliği’nin dağılmasından sonra Sovyetler’in boşalttığı alana gözdiken ABD-İngiltere emperyalizmine hizmet etmek için finanse edilen ‘Fettullah Gülen Hareketi ve CIA laboratuarında yaratılmış ‘ılımlı İslam’ projesi, emperyalizmin İslam coğrafyasındaki ayağını oluşturdular. ABD’nin tayin ettiği ve
CIA pasaportu taşıyan 3000 dolar maaşlı öğretmenlerin kontrölündedir Fettullah Gülen okulları. Amerikancı İslamcılar için herşey satılıktır. En iyi pazarladıkları ve kullanabilecekleri malzeme din olduğu için dini satıyorlar okullarda. Siz hiç ılımlı Hıristiyanlık vey aılımlı Yahudilik diye bir şey duydunuz mu?! Son röportajında, Gülen’i ‘radikal’ ve ‘tehlikeli’ görmediğini vurgulayan CIA ajanı Graham Fuller, “onun hareketi belki İslam’i, siyasi ve sosyal düşünüşün tekamülü noktasında en ümit verici olandır” şeklinde konuştu. ‘Moon’ tarikatinin basın organı Washington Post yazarı Jeff Stein de yazısında Gülen’in başlattığı hareket için ‘ılımlı’ sıfatını kullandı… … … Din emperyalizmince türetilmiş “New Age: Yeniçağ Tarikatları” sayılan “Moon”, “Falun Gong” ve “Gülen Hareketi” tarikatler arasında ekonomik yapılanma bakımından da büyük benzerlikler vardır. Fettullah Gülen’in kasetlerinde bizzat ifade ettiği “devleti ele geçirme taktikleri” aynen çini parçalamak için finanse edilen “Falun Gong” hareketinde de mevcuttur. Amerika, küresel egemenliğini kullanmak için bu dinleri ve tarikatleri kullanmaktadır… … ”

Yazar : Vedat Akbaşak

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website