MÜBAREK GECELER

‘‘Müslümanların aldatıldığı konulardan bir tanesi de bu “mübarek geceler” konusudur. İnsanlar, kişilik yapılarında var olan hırs, kolay kazanç, kısa zamanda köşeyi dönme gibi zaafları sebebiyle, önlerine konan yalanları hiç sorgulamadan, tıpkı bir balığın zokayı yutması gibi yutmuşlar, inanç ve amellerinin yozlaşmasına yol açan bu yalanlara hep inanmışlardır.


Konu, Kur`an ışığında değerlendirildiğinde ibadet günü, ibadet gecesi ibadet ayı gibi özel zamanların Kur`an`da yer almadığı, dolayısıyla bu tarz kabullerin İslâm`ın ruhuna aykırı olduğu görülmektedir. Yani, İslâm dini ibadeti, senenin her mevsiminde, her ayında, her gününde, her gecesinde, hatta her saatinde ve her saniyesinde öngörmüştür. İslâm`da turizm mevsimi, av mevsimi, kayak mevsimi gibi bir ibadet mevsimi yoktur.

Müslüman, senenin her mevsiminde, ayında, gününde, gecesinde ibadet/ kulluk yapmalıdır.

Dinimizde ibadetin/ kulluğun, zamanla alâkalı bir özelliği olmadığı gibi, zeminle de ilgisi yoktur. Yani, Mekke`de kılınan namaz ile Moskova`da kılınan namazın, ya da Medine`de tutulan oruçla İzmir`de tutulan orucun, ya da Recep ayında tutulan oruçla Teşrini Evvel`de tutulan orucun veya Salı günü tutulan oruç ile Cuma günü tutulan orucun, dinimiz nezdinde hiçbir farkı yoktur. Başka bir ifade ile, İslâm dininde yapılan kulluk görevlerine ekstra promosyon verildiği zamanlar ve mekânlar söz konusu değildir. Aslında Müslümanların da, sevap kazanma/ artı puan toplama anlayışını bırakmaları, bunu yerine Allah`ın rızasını kazanma ve Allah`ın lütfettiği nimetlerin şükrünü eda etmeyi düşünmeleri gerekmektedir. ’’

Kadir gecesini özel bir gece haline getiren, Kur’an’ın o gece indirilmeye başlanmış olması, oruç ibadetinin emredilmesi ve Hz. peygamberimize elçilik görevinin o gece verilmesidir..

Kur’an’da, kadir gecesine ait her hangi bir özel ibadetten veya o gece özel bir takım ibadetler yapanların, dua, tövbe edenlerin tüm günahlarının bağışlanacağından asla söz edilmez.

Kadir gecesi yapılacak ibedetlerin sevaplarının diğer gecelerde yapılan ibadetlerin sevabından bin kat fazla olacağı inancı doğru değildir.
Kur’an gibi büyük bir nimetin, rehberin insanlara rahmet olarak indirilmeye başlandığı gece olduğu için kadir gecesi elbette bin aydan, hatta binlerce, milyonlarca aydan hayırlıdır.

Bundan sonra binlerce ay geçse de başka bir rehber, kitap gelmeyecektir. Onun için Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğu bildirilmiştir..
Saygılarımla,

Yazı www. istekuran. com sitesinden alınmıştır.

Yazar : Vedat Akbaşak

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website