Yeni Yılı Nasıl Karşılamalı?

Yeni Yılı Nasıl Karşılamalı?

Toplumumuzca yapılan yanlışlardan biri Christmas (İsa peygamberin doğum günü olarak Hristiyanlar tarafından kutlanan kutsal gün) ile yılbaşının birbirine karıştırılmasıdır. Oysa Christmas 24 Aralık akşamı ile 25 Aralık günü kutlanırken yılbaşı hepimizin bileceği ve tahmin edeceği üzere 31 Aralık’ı 1 Ocak’a yani tam olarak da yeni yılın ilk gününe bağlayan gece kutlanır. Bu konu ile ilgili Müslümanlar arasında yaygın olan yanlış inanç ise yılbaşı kutlamasının da Hristiyan geleneğinden gelmesinden dolayı bizim kültürümüzle hatta dinimizle bağdaşmayacağı inancıdır. Oysa miladi takvim kullanan tüm toplumlar, bu durumda biz de dahil oluyoruz bu topluluğa, tam da o gece yeni yıla girerler.

Evet yeni yıl kutlaması diye bir şey bizim dinimizde yok ama aynı şekilde doğumgünü kutlamaları, mezuniyet törenleri de geçmez Kuran’da. Allah, Kuran’da belli konuları düzenlemiş geri kalanları biz kullarına bırakmıştır. Öyleyse yılbaşı kutlaması da, Allah’ın koyduğu kurallar çerçevesinde yapılırsa, İslam’a aykırı bir şey olmaz, yalnızca İslam’ın belirlediği alanlar dışında yapılmış bir şey olur çünkü Allah Kuran’ında hiçbir yerde yılbaşı kutlamasını eleştiren ya da yasaklayan bir şey söylememiştir.

Öyleyse yılbaşı kutlamalarını toptan din dışı ilan edip kötülemek doğru değildir ancak bu kutlamalarda neler yapılacağı hususuna da dikkat edilmelidir. Allah içki içmeyi günah saymıştır. Öyleyse bu yılbaşı ya da değil farketmez her gün günahtır. Keza kumar.. Peki, içkiden, kumardan uzak durup yılbaşı kutlanamaz mı? Elbette ki kutlanabilir. İnsanlar sevdikleriyle oturup günah olmayan (ki bunlar günah olanlardan kat kat fazladır) rızıklardan tüketir, parasına olmadığı sürece sevdiği oyunları oynar, sohbet eder, güler eğlenirse İslam adına bunda ne sakınca olabilir ki.
Kaldı ki yılbaşları din dışı (Kuran’da hakkında hiçbir yargı belirtilmeyen) alandan, hayırlı günler kategorisine de çekilebilir. Bir mümin için kendi kendini hesaba çekme, yanlışlarını görüp onları düzeltecek yönde kararlar alma dönemleri olarak da değerlendirilebilir. O gün ya da gece en azından birkaç dakika geçtiğimiz yıl içerisinde neler yaptığımızı, hayatımızda Allah’ın bizden istedikleri konusunda ne kadar geride olduğumuzu, gelecek yılda kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi düşünüp küçük bir muhasebe yaparak, hayatımızla ilgili önemli kararlara imza atmak o geceyi bizler için daha hayırlı hale getirecektir.
Öyleyse yılbaşı gecelerini dinimize uygun geçirmemiz, hatta gelecek yıl için önemli kararların alındığı hayırlı zamanlar haline getirebilmemiz mümkün.
Bu yılbaşı gecesi bu uygulamaya başlayıp, bir ömür devam ettirmemiz dileğiyle.
Herkese Allah yolunda harcanacak, hayırlı bir yıl dilerim.

About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website