Namazda Huşu Konusu ve Bu Nedenle Namazı Bırakanlar!

Kuran’ın en önemli emirlerinden biri kuşkusuz namaz kılmaktır. Namazın Kuran’da belirli vakitlerde farz olduğu ifade edilmektedir. Çevremizde namaz konusunda karşılaştığımız önemli sıkıntılardan biri de bazı kişilerin namaz kıldıkları sırada aklına başka şeylerin gelmesinden şikâyet etmesi. Ne yazık ki bu insanların bir kısmı namaz kıldıkları sırada aklına namaz dışında farklı şeyler gelmesinden rahatsızlıkları dolayısıyla namaz kılmayı bıraktıklarını ya da namazdan soğuduklarını bile ifade ediyorlar.

Kuran’da namaz sırasında inananların huşu içinde olmalarından bahsetmektedir. Ancak yine Kuran’ı incelediğimizde görmekteyiz ki; namaz kılınması günün belirli saatlerinde inananlara farz kılınırken; namazın terk edilmesinin hiçbir şekilde mazur görülmediğini görüyoruz. Örneğin Kuran’da savaş sırasında bile namazın bırakılmasından bahsetmez. Tersine Allah bizlere savaş sırasında namazın kısaltılmasında sakınca olmadığını belirtirken; savaş sırasındaki tehlike nedeniyle bir grup namazı kılarken diğer grubun beklemesini tavsiye
ediyor.

Bu durumda namazda aklına başka şeyler geldiği için namazı bırakanlar ya da namaz kılmaktan soğuyanlar ne yapmalıdır? Kuran’da Allah’ın, namazı kılınmamasını hiçbir şekilde hoş görmediği açıktır. Allah örneğin hasta
olanlara oruç tutmayabileceklerini ve bunu yerine daha sonra tutabileceklerini söylerken, hac ibadetini de sadece gücü yetenlere farz kılarken namazda böyle bir istisna ya da sınırlama getirmemiştir. Yani bir inanan ne olursa olsun namaz kılmaya özen göstermeye devam etmelidir.

Namaz kıldığı sırada aklına başka şeyler gelmesini engellemek için ise namaz kılarken Arapça yerine kendi anadilimizde dua etmemiz, Allah’ı anmamız, O’na şükretmemiz ya da Kuran’dan ayetler okumamız faydalı olabilir. Arapça ezbere bildiğimiz dualar ya da ayetler ağzımızdan ezbere çıkarken namazda konsantrasyonu ve huşuyu sağlamak zor olduğu için bu durumda aklımıza namaz dışında alakasız şeylerin gelmesi de doğaldır. Ancak anadilde ibadet edildiğinde söylediklerimizi anladığımızdan namazla ilgisi olmayan şeylerden
daha iyi uzaklaşabiliriz.

Namaz sırasında aklımıza başka şeylerin gelmesini engellemenin bir diğer yolu da özellikle gün içinde iş saatlerinde namaz kıldığımızda aklımızın takılabileceği bir şeyler varsa onları tamamladıktan sonra namaz kılmak olabilir. Böylece namaza ve Allah’ı anmaya daha iyi yoğunlaşabiliriz. Zaten Kuran’da da huşu kavramından bahsedilirken bunun kesin bir sınırı ve ölçüsü belirtilmemiştir. Buradan çıkaracağımız sonuç her inanan namaz kılarken olabildiğince huşu sağlamayı, olabildiğince dış dünya ve namaz dışı konularla ile irtibatı azaltmak için uğraşmalıdır. Allah inşallah hepimizi Allah’a namazlarını düzenli ve hakkıyla kılan iyi Müslümanlar yapsın.

 


About the Author
Author

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website