Zinaya Uygulanacak Ceza ve Düşündürdükleri

Kuran’da Nur suresinin ilk 5 ayetinde zina eden bir kimseye uygulanacak ceza şöyle anlatılmaktadır:

1. Bir suredir, indirdik onu; farz kıldık onu… Ve içinde açık-seçik ayetler indirdik ki, düşünüp ders alabilesiniz.
2. Zina eden kadınla zina eden erkek… Yüz vuruş vurun herbirinin ciltlerine… Allah`a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah`ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın. Müminlerden bir grup da bunların cezalarına tanık olsun.
3. Zina eden erkeği zina eden bir kadın veya putperest bir kadından başkası nikâhlamaz. Zina eden kadına gelince, onu da zina eden bir erkek veya putperest bir erkekten başkası nikâhlamaz. Müminlere bu, haram kılınmıştır.
4. İffetli kadınlara iftira atıp da dört tanık getirmeyenlere gelince, onlara hemen seksen vuruş vurun. Ve onların tanıklıklarını asla kabul etmeyin. Onlar, sapmışların ta kendileridir.
5. Bu suçtan sonra tövbe edip iyi hal sergileyenler müstesna. Şu bir gerçek ki, Allah Gafûr`dur, Rahîm`dir.

Bu ayetlerde birçok ilginç nokta dikkat çekmektedir. Yüce Allah zina eden bir kimseye uygulanması gereken cezanın bir grup müminin şahitliğinde yüz sopa vurulması olduğunu belirtiyor. Suçun cezasının gizlice uygulanmayıp bu şekilde ilan edilmesi, suçu işleyenin iyiden iyiye yüzünün kızarmasına neden olacak önemli bir caydırıcılık faktörü olarak dikkat çekmektedir. Böylece zina yapmaya meyleden bir kimse tüm bu cezaları düşündüğü zaman muhtemelen zina yapmaktan daha fazla çekinecektir.

İncelemeye devam ettiğimizde, takip eden ayetlerde bir kadının zina ile suçlanabilmesinin onun bu suçu işlediğine tanıklık edebileceek dört şahidin olmasıyla mümkün olduğunu görmekteyiz. Aksi halde böyle bir suçlama hükümsüz olacak, hatta şahit göstermeksizin suçlamada bulunanlara 80 sopa vurulması hükmü uygulanacaktır. Bu ayeti incelediğimizde ve toplumsal boyutunu değerlendirdiğimizde, kötü niyetli olan kimselerin namuslu kadınlara iftira atma yolunun kapandığını görmekteyiz. Çünkü birçok toplulukta şöyle bir senaryonun yaşanması oldukça muhtemeldir:

Bir erkeğin yakın çevresinde hoşlandığı bir bayan ona karşı herhangi bir ilgi göstermeyebilir. Erkek de bütün çabalarına rağmen kadınla bir ilişkisinin olma umudunu büsbütün yitirince ona çamur atma yolunu seçebilir. Yapı itibariyle daha korunaksız ve zayıf olan kadın ise çevresi tarafından bu suçlamalar neticesinde kınanıp dışlanabilir ve bu durumdan oldukça mağdur olur.

Kuran, zina eden kadının suçunun ancak dört şahidin varlığında sabitlenebilmesiyle, kadına iftira yolunu kapamaktadır. Hatta bunun da ötesinde zinanın alenen işlenmesini engellemektedir. Çünkü çoğu zaman zina yapanlar bunu gizlice gerçekleştirirler. (Anladığım kadırıyla burdaki esas prensip, toplum ahlakının korunabilmesi. Alenen, açık bir şekilde zina yapılmasının önünün kapatılması. ( ör: genelevlerin ve fuhuşun yapıldığı yerlerin ortadan kaldırılması. ))

Önemli olabilecek bir diğer noktaysa zina suçunu işleyen erkeğin nasıl cezalandırılacağıdır. Aslında erkekle kadının cezası arasında bir fark bulunmamakla beraber kadında dört şahit şartı aranırken erkek için böyle birşey belirtilmemiştir. Ancak bir erkek zinayla suçlandığı zaman bir kadının da dolaylı olarak zinayla suçlanması gerekecek ve bu durumda da dört şahit şartı devreye girecektir. Burdan hareketle dört şahit şartının erkek için de geçerli olacağı düşünülebilir. Belki erkeklerle ilgili uygulama detaylandırılmayarak insanlara bırakılmış da olabilir. Doğrusunu Allah bilir.

Bu ayetlerle ilgili dikkat çekici bir diğer noktaysa, zinaya verilen cezanın ( 100 sopa vuruşu ) günümüzde uygulanan cezalardan ne kadar farklı olduğudur ( hapis ya da para cezaları ). Modern düşünce yapısına göre ilk bakışta çok şaşırtıcı gelen bu ceza şeklini incelediğimizde, görüyoruz ki, bu ceza insan bedenine uygulanan, toplumsal caydırıcılığı olan bir cezadır. Aslında sahip olduğumuz, daha doğrusu bizim kullanımımıza verilen herşeyin gerçek sahibi Allah’tır. Bir başka deyişle, elimizin, kolumuzun, tüm cildimizin, bedenimizin ve sahip olduğumuz diğer şeylerin gerçek sahibi Allah’tır. Bunlar belirli bir müddete kadar, belli kuralları uygulamamız koşuluyla Allah’ın bize verdiği nimetlerdir. Zina yapan kişiyse, kendisine verilen bu nimeti, yani bedenini, yanlış bir şekilde kullanmaktadır. Belki de bu yüzden ceza da, 100 sopa vuruşuyla bedene uygulanmaktadır (doğrusunu Allah bilir).

Allah hepimize onun dinini anlamayı, onun kuralları çerçevesinde yaşamayı nasip etsin, günahlarımızı affetsin.

Amin.

Siz, hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.

Nahl-78

Yazar : Hikmet


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website