Hadisler, Dinimizin Bir Kaynağı mıdır?

Hadisler, Dinimizin Bir Kaynağı mıdır?

Allah’ın yasaklamadığı bir şeyi Peygamber yasaklar mı? Buna hakkı var mıdır? O Müslümanların en iyisi ise böyle bir şeye kalkışır mı? Elbette kalkışmaz. Aşağıda yer verdiğimiz ayetleri alan ilk kişi olan Peygamberimiz, nasıl olur da onlara aykırı hareket edip Kuran dışında hükümler koyar. Allah Kuran’da her şeyi açıkladığını söylemekteyken, unutkan olmadığını söylemekteyken Peygamberimiz çıkıp da Kuran dışında şunlar da haram der mi? Bu inanılacak gibi bir durum değildir elbette. Ne yazık ki buna inanan insanlarımız hadislerin nasıl ve ne zaman toplandığını da bilmiyorlar. Hazreti Muhammed’in zamanında hadislerin yakıldığını hadisçiler bizzat itiraf ediyorlar. Ama Peygamberimizin yakmakta bir bildiği vardır demek yerine, o öldükten 200 yıl sonra yalan yanlış şeyleri ona isnat ediyorlar. Ne yazık ki durum budur. İslam aleminin şu anki geriliği de bununla yakından ilgilidir.

Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi 89)

Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. (Yusuf Suresi 40)

Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. (Kehf Suresi 26)

27Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. (Kehf Suresi 27)

Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. (Enam Suresi 115)

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? (Enam Suresi 114)

Rabbin asla unutkan değildir. (Meryem Suresi 64)

Kitap’ ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. (Enam Suresi 38)

Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet. (Maide Suresi 49)

Daha detaylı bilgi için şu iki yazıyı da okuyunuz:

Hadisler Neden Dinin Kaynağı Olamaz?

Neden Dinin Tek Kaynağı Kuran’dır?


About the Author
Author

Editor 4

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website