Yalnız İyi Amel Yetmez!

 

İnananlar Allah’a, ahirete olan inançlarından, yaptıkları ibadetlerden ve onların hikmetlerinden bahsederlerken inanmayanların kendilerini savunmak adına en sık kullandıkları ifadelerden biri “ne var yani biz de iyi insanlarız”dır. Bu ifade ile anlatmaya çalıştıkları şudur aslında; “evet belki biz Allah’a, Kuran’a ya da ahirete inanmıyoruz ama sizin iyi olarak nitelendirdiğiniz eylemleri biz de yapıyoruz ya da benzer değerleri biz de savunuyoruz”. Örneğin onlar da fakirlere yardım ettiklerinden, adaletli davrandıklarından, kul hakkı yemediklerinden bahsederler.

Hiç şüphe yok ki inanmayanlar arasında da gerçekten bu değer yargılarını koruyan, güzel davranmaya, insanlara yardım etmeye çalışanlar vardır. Ancak Kuran’da açıkça belirtilmektedir ki Allah’a, Kuran’a ve ahirete inanmayanların tüm bu amelleri boşa gider yani onlara hiçbir fayda sağlamaz.

 

Ayetlerimizi ve âhirete varılacağını yalan sayanların tüm yaptıkları boşa gitmiştir. Bulacakları karşılık, yapıp ürettiklerinden başkası olmayacaktır.
(7 Araf Suresi -147)

Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na ulaşmayı inkâr etmişler de bütün amelleri boşa çıkmıştır. Bu yüzden kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız/onlara hiçbir değer vermeyiz.
(Kehf- 105)

 

Bu tartışma inanmadığı halde güzel işler yapan kişilerin cennete gidip gidemeyeceği sorusuyla da son derece yakından bağlantılıdır. Ayetlerin söylediği son derece açıktır. Ahirette karşılığını görebileceğimiz güzel davranışlar Allah inancı ile, ahirette güzellikler görmek amacıyla yapılanlardır. Yoksa bir kişinin Allah’a inanmadığı, ahireti hedeflemediği halde yaptığı davranışlardan Allah katında karşılık görmesi mümkün değildir.

Yani cennete gitmek, ahirette güzellikler görmek için yapılan güzel işler, ahlaki tavırlar yeterli olmaz. Ahirette ödülü hak edecek olanlar Allah’a, ayetlerine ve ahirete inanıp güzel işler yapanlardır. Allah hepimizi onlardan eylesin inşallah…

Son olarak unutulmaması gereken bir nokta bir insanın kendisini var edene nankörlük ederken gerçekten “iyi” olup olamayacağıdır. Allah’ı inkar edip onu yok sayanlar aslında en büyük kötülüğe ve nankörlüğe imza atmaktadırlar. Annesine kötü davranan ve onun emeklerini reddeden bir insanın iyiliğinden şüphe ederken, Allah’ın verdiklerine yüz çevirenin iyiliğinden bahsedebilir miyiz?


About the Author
Author

Yagmur

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website