Müminler Eşcinselleri Hoş mu Görmeli?

Allah, eşcinselliğin çirkinliğini tek bir ayette değil, defalarca başka başka surelerde dile getirmiştir:

 

Ankebut Suresi (28-29):

Lût’u da gönderdik. Toplumuna şöyle demişti o: “Öyle bir iğrençliğe bulaşıyorsunuz ki, sizden önce âlemlerden bir tek kişi bunu yapmamıştır.”

“Erkeklere gidiyorsunuz, yol kesiyorsunuz, toplantılarınızda çirkinlikler sergiliyorsunuz, öyle mi?” Toplumunun cevabı sadece şunu söylemek oldu: “Eğer doğru sözlülerdensen, hadi getir bize Allah’ın azabını!”

 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde (Türkiye de bunlara dahil) eşcinseller lehine eylemler yapılıyor, gösteriler düzenleniyor.  Sırf eşcinsellerin yaşam öyküleri üzerine filmler çekiliyor, toplumdan dışlanmaları, çektikleri güçlükler anlatılıyor. Yine adil bir dünya isteyen birtakım şarkıcıların kliplerinde de aynı manzaralara şahit oluyoruz.

 

Şuara Suresi (165-168):

“Âlemlerin içinden erkeklere gidiyor da,

Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor musunuz? Doğrusu siz haddi aşmış bir kavimsiniz.”

Dediler: “Eğer bu tavrını sona erdirmezsen, ey Lût, yemin olsun bu topraktan sürülenlerden olacaksın.”

Lût dedi: “Ben sizin şu yaptığınıza öfkelenenlerdenim.”

 

Esasında ahlak bir temele oturtulamayınca bu tür tutarsız şeylerin peşine düşülmesi pek de garip değil. Pek çok sözde modern toplumda eşcinsellik gayet doğal bir şeymiş gibi kabul edildi. Eşcinsellerin evlenmeleri yasallaştırıldı. Hatta bu tolerans o noktaya geldi ki, artık eşcinseller yerine eşcinsellik karşıtı insanlar dışlanmaya, suçlanmaya başlandı.

 

Araf Suresi (80-84):

Ve Lût… Toplumuna şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı bir iğrençliğe mi girişiyorsunuz?

“Siz, kadınları bırakıp şehvetiniz yüzünden erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz sınır tanımayan bir topluluksunuz.”

Toplumunun cevabı sadece şunu söylemeleri oldu: “Çıkarın şunları kentimizden. Çünkü onlar, temizlik tutkunu insanlardır.”

Biz de onu ve ailesini kurtardık. Karısı müstesna. O, geriye kalıp yere geçenlerden oldu.

Üzerlerine bir de yağmur indirdik. Bak nasıl oldu suçluların sonu!

 

Allah’a şükür ki Allah bize Kuran’ını yolladı ve bizim ahlakımızı Kuran ile temellendirdi. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bizleri Yaratandan başka en iyi kim bilebilir ki? Allah eşcinselliği yasaklamış, bir pislik olarak görmüş ve eşcinselliğe bulaşan Lut halkını helak etmiştir.

 

Nisa Suresi (15-16):

Kadınlarınızdan eşcinsellik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin. Bu ikisi tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah Tevvâb’dır, tövbeleri çok kabul eder; Rahîm’dir, merhametine sınır yoktur.

 

Tüm bu ayetlerden, eşcinselliğin, uğrunda eylem yapılacak kadar temiz bir fiil olmadığını, aksine, dinimizce yasak olduğunu; eşcinselleri bağrına basan Hollanda gibi toplumların da, eşcinselleri idam eden İran gibi toplumların da hatalı olduğunu görüyoruz.

 


About the Author
Author

Comments (7)
Leave a reply

Name (required)

Website