KURANI REHBER KABUL ETMEDİĞİMİZDE BAŞIMIZA GELENLERE İBRETLİK ÖRNEKLER…

Sizlere bugünde İslam dinine sokulan, kuranın açıkladığından başka haram ve helallerin nerelerden dinimize sokulduklarına çok güzel örnekleri Tevrat’tan vereceğim. İşte hadisleri kayıtsız şartsız kabul edip Kuran ile karşılaştırmadığımızda, nelere iman ediyoruz lütfen iyi görün ve düşünün. Önce sizlere Kuran`dan bazı ayet örneklerini vermek istiyorum, Yaradan haram ve helal konusunda acaba neler söylemiş bakalım ki, daha sonra Tevrat ta yazan ile doğru karşılaştırabilelim. İlk önce vereceğim ayete dikkat edelim, Peygamberimiz aile içinde eşlerin hoşnutluğunu sağlamak adına Yaratan`ın bir helal dediğini, haram demesinden sonraki Rabbim in peygamberimizi uyarısını görelim, Yaratandan başka kimsenin bir helali haram yapamayacağı daha iyi anlaşılsın. (Tahrim Suresi 1. Ey Peygamber! Allah`ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun? Allah Gafur’dur, Rahîm`dir. ) Şimdide Kuran`da geçen bazı helal ve haram konusunu aydınlatacak açık ve net ayetleri görelim. ( Enam Suresi 145. De ki: “Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Yalnız şunlardan biri olursa başka: leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o bir pisliktir- Allah`tan başkası adına boğazlanmış bir murdar. ” Iztırar haline düşen, başkasının hakkına dokunmamak, zorunluluk sınırını da aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir. Çünkü senin Rabbin çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. ) (Hac Suresi 30: İşte böyle. Kim Allah`ın yasaklarına saygılı olursa bu, Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Karşınızda okunarak açıklananlar hariç, tüm hayvanlar size helal kılınmıştır. Artık putların pisliğinden, yalan sözden uzak durun. ) (Maide Suresi 87: . Ey iman sahipleri! Allah`ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın; azıp sınırı aşmayın; Allah azıp sınırı aşanları sevmez. ) (Yunus Suresi 59. De ki: “Ne oldu size de Allah`ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal? ” De ki: “Allah mı size izin verdi, yoksa Allah`a iftira mı ediyorsunuz? “) (Nahl Suresi 116. ayet; Yalan düzerek Allah`a iftira etmek için, dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle “Şu helaldir, şu da haramdır!” demeyin. Yalan düzerek Allah`a iftira edenler kurtulamazlar. )
Değerli arkadaşlarım bu sözler Rabbim`in Kuran`daki sözleri, haram ve helal konusunda tek yetkili bizzat kendisi olduğu şu sözünden anlaşılmıyor mu zaten. (De ki: “Allah mı size izin verdi, yoksa Allah`a iftira mı ediyorsunuz? ” ) ve bakın bir ayetinde de bizleri nasıl Kuran`dan sorumlu olacağımızı da açıkça belirtiyor. (Zühruf Suresi 44: Gerçek şu: Bu Kuran sana ve toplumuna elbette ki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bu kitaptan sorumlu tutulacaksınız. )
Yukarıdaki ayetleri önce düşünelim, bir de bize öğretilenleri hatırlayalım. Örneğin tek tırnaklı çift tırnaklı, ahtapot, ıstakoz ve benzerleri yenir mi yenmez mi sözlerini düşünelim, geviş getiren hayvanların yeneceği bilgileri, daha sonrada aşağıda Tevrattan aldığım sözlerle karşılaştıralım. Göreceksiniz ki bize öğretilenlerin bir kısmı nasılda Tevrat`tan alınmış, Kuran ile hiçbir ilgisi yok. Kuran`ın hiç ama hiç bahsetmediği konular, daha doğrusu bu yorumu size bırakıyorum ama lütfen ön yargılı olmadan, bizlere öğretilenleri doğru çıkarmak adına telaşa düşmeden. Eğer Tevrat’ta geçenleri savunursanız bilin ki Kuran`ı inkâr etmektesiniz. Rica ediyorum lütfen aşağıdaki yazılanları tekrar okuyup doğruda birleşelim ki bizlere kurulan Yahudi tuzaklarından artık kurtulalım.
SAYGILARIMLA.

TEVRATTAN ALINTILAR;
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar
(Yas. 14: 3–21)

BÖLÜM 11

Lev. 11: 1 RAB Musa`yla Harun`a şöyle dedi:
Lev. 11: 2 “İsrail halkına deyin ki, `Karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz:
Lev. 11: 3 Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren hayvanların tümü.
Lev. 11: 4 Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.
Lev. 11: 5 Kaya tavşanı* geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.
Lev. 11: 6 Tavşan geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.
Lev. 11: 7 Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır.
Lev. 11: 8 Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız, sizin için kirlidir.
Lev. 11: 9 “`Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: Denizde, akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz.
Lev. 11: 10 Denizdeki ve akarsulardaki bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar -suda toplu halde yaşayanlar ve ötekiler- sizin için iğrenç sayılır.
Lev. 11: 11 Bunlar sizin için iğrenç sayılacak. Etlerini yemeyecek, leşlerinden tiksineceksiniz.
Lev. 11: 12 Suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar sizin için iğrenç sayılacak.
Lev. 11: 13 “`Tiksindirici kuşların etini yemeyecek, şunları iğrenç sayacaksınız: Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba,
Lev. 11: 14 çaylak, doğan türleri,
Lev. 11: 15 bütün karga türleri,
Lev. 11: 16 baykuş, puhu, martı, atmaca türleri,
Lev. 11: 17 kukumav, karabatak, büyük baykuş,
Lev. 11: 18 peçeli baykuş, ishakkuşu, akbaba,
Lev. 11: 19 leylek, balıkçıl türleri, ibibik, yarasa.
Lev. 11: 20 “`Dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir.
Lev. 11: 21 Ama dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazılarının etini yiyebilirsiniz.
Lev. 11: 22 Şunları yiyeceksiniz: Bütün çekirge türleri, küçük çekirge, cırcırböceği, ağustosböceği.
Lev. 11: 23 Öbür dört ayaklı, kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrenç sayılır.
Lev. 11: 24 “`Sizi kirletecek şeyler şunlardır: Aşağıdaki hayvanların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır.
Lev. 11: 25 Kim aşağıdaki hayvanların leşini taşırsa giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır.
Lev. 11: 26 Çatal tırnaklı ama tırnağı yarık olmayan ve geviş getirmeyen her hayvan sizin için kirlidir. Bunlara dokunan da kirlenmiş sayılır.
Lev. 11: 27 Dört ayaklı hayvanlardan pençelerini yere basarak yürüyenler sizin için kirlidir. Bunların leşine dokunanlar akşama kadar kirli sayılacaktır.
Lev. 11: 28 Bunların leşini taşıyanlar giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Çünkü bu hayvanlar sizin için kirlidir.
Lev. 11: 29–30 “`Küçük kara hayvanları içinde sizin için kirli sayılanlar şunlardır: Gelincik, fare, bütün kertenkele türleri -geko, varan, duvar kertenkelesi, düz keler- bukalemun.
(kutsalkitap. tk)

Haluk GÜMÜŞTABAK

Yazar : Haluk GÜMÜŞTABAK

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website