Zıtlıktaki mükemmellik


Şems suresinde geçen ayetleri okurken zıtlıktaki tezatlığı değil zıtlıktaki mükemmelliği gördüm. En başından okuyup anlamaya çalışırsak kitabımızı ve kitabımızdaki Şems suresini, Rabbimizin, Güneş`e ve Aya yemin etmesinin bir hikmetinin var olduğunu düşünüyorum. Ayetin sonunda da Rabbimiz, Semud kavminin elçilerini dinlememeleri yüzünden helak edildiklerini söylüyor. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah`ın adıyla.. Başlayan her işimizde ALLAH cc. bize kendini tanıtıyor, Rahman suresinde Rahmanda kimmiş diyenlere;

“Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.
55/78

Her duamıza icabet eden Rahmetiyle her yeri kuşatan şirk günahında ısrar edenlerin dışında herkesi affedeceğini söyleyen sürekli bağışlanmamız için dua etmemizi isteyen Rabbimiz kullarına zulm etmez. Biz kendi nefsimize kendimiz zulm ederiz.

Allah cc. Her şeyin kanunu koymuştur onun izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Rahman herkese eşit sunmuş nimetlerini ki saymakla bitmez. İnsan ve cin TOPLULUKLARINI sadece ona kulluk, etmemiz için yaratmış. Günümüz anlamıyla değiştirilen kulluk BİLİNCİ kölelikle eş değer OLMUŞ.. ALLAH cc. Yarattığı kullarına irade serbestisi vermeyi murat etmiş ki biz de seçimlerimizde özgür olduğumuzu bilip sorumluluğumuzun bilincine varacağımız bir sistem kurmuş. Rabbimize, niye böyle bir sistem kurdun mu diyeceğiz böyle demekte ne kadar anlamsız Rabbimizin bizi sorgulamasını istemiyoruz da biz Rabbimizi sorgulamaya kalkıyoruz.. Varız ve yaşıyoruz. Sorumluluklarımızı yükleneceğim izin sözünü vermişiz. Rahmanın bizim için sunduğu nimetlere bakalım ne kadar şükretsek azdır.

İns. ve cin soyundan bahseder kitabımız. İblisin yaradılışını anlatan ayetlerde iblisin, cinlerin türünden ve bizim mahiyetini bilmediğimiz ateşin bir türünden yaratıldığını söyleyen Rabbimiz bizimde yaradılışımızı ‘’Tin’’ denilen suyla toprak karışımından başlattığını bildirmektedir. Yani, iki farklı yaradılış malzemesi. Yaratılanların biri diğerine benzemezken…. !Ne kadar az düşünüyoruz. Yaratanın bize izin verdiği kadar ilim sahibi olabiliriz. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz, gördüğümüz göremediğimiz muhteşem yaratılışların varlığını sadece hissedebiliriz. İnsanın nutku tutuluyor. Secdenin mahiyetini daha fazla idrak ettiriyor Yaratan.

‘’Toprak ve sudan yaratıldık ama önümüze bir tabak çamur konulsa onu kimse yemez. İblis te öyledir mutlaka bizim mahiyetini bilmediğimiz bir dumansız ateş karışımından yaratıldığına göre. Allah cc. Bizi nasıl yarattığını ayetleriyle bildirmektedir. İnsanoğlu asla eline bir tabak toprak alsa bir kap ta su bir insan yaratamaz. Yaratılmışın yaratması olmaz. Hiç yaratılan yaratanı kuşatabilir mi? ‘’Bir sivrisineği bile yaratmaya muktedir değiliz’’Bilim maddenin enerjiye dönüştüğünü keşfetti de enerjiyi maddeye çevirmeyi başaramadı. Biz sadece yaratılmıştaki mucizeyi görüp anlayabiliriz. Asla bir şeyi yoktan var edemeyiz. Biz Şahadet etmek için varız Kuşatıp İlahlaşmak için değil

Nefsimizde ki zıt kutupluluğu sorgulayalım lütfen. Bizi saptıranın İblis olduğunu bilmeyen yoktur. İblis Rabbimizin bir sözünü dinlemedi ve büyüklük tasladı sonrada kurnazlığının arkasına sığınarak sen beni böyle yaratmasaydın ben bunu yapmazdım diyen iblis mantığını. Adam öldürmek kötüdür SAKINMAYAN nefsimiz bizi adam öldürmeye yönlendirir. Allah bunu böyle istemiş ya da ne yapayım beni de böyle yaratmış mı diyeceğiz. Sorumluğumuzu üstlenmeyecek miyiz? İblis gibi. Oysa Rabbimiz bir kişiyi öldüren bir toplumu öldürmüş demektedir diyor. Rahmanın bizim için var ettiği nimetlerin hangisi pis Bizim kimya laboratuarımızdan çıkma katkı maddeli gıdalarımızı Rabbimiz mi var etti Doğaya gıdanın çözünebilirlik, değişebilirlik bozulabilirlik yasasını koydu biz de BOZUK VE BESLEYİCİLİK DEĞERİ DÜŞÜK gıda üretmeyi keşfettik. TEMİZ GIDALAR yememiz konusunda bizi uyaran Rabbimiz mi daha merhametli. Yoksa sermaye şirketlerimi. Şeytan bizi fakirlikle korkutur. Bizi fuhşa ve çirkin şeylere teşvik eder. Rabbimizin sünnetinde bir değişiklik yokken Hz. Ademe, Nuh’a, İbrahim’e, Musa’ya, İsa’ ya ne vahiy ettiyse bizim Nebi-Elçimize de onu vahiy ettiğini söyleyen Rabbimizin Bu ayetini nasıl anlayacağız. İşimize geldiği gibi mi yorumlayacağız. Ezberlerimizi ne zaman bozacağız. Kitabımız da çeliş ki yoktur. Rabbim bize en ince ayrıntısına kadar her şeyi açıklamıştır en güzel misallerle yalnız ALLAH’a cc. Kul olalım diye.

Bizim kitabımızda ve diğer kitaplarımızda hatta bize ulaşan mitlerde iblis şeytan tanımlamaları hep vardır. Şimdi biz iblis, bizim içimizde mi diyeceğiz yaratılmışlığın zıt kutupluluk yasası böyle mantığını mı kullanacağız.. Bizim için asla kötülük dilemeyen Rabbimizin mağfiretine sığınırım. Ben böyle düşünmüyorum iyilikler rabbimden kötülükler nefsimden diyen ve sorumluluk bilincini üstlenmek isteyenlerdenim. Olur ki Rabbim beni affeder. Sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arakamızdan sokulan ve bize Allah’ı anmayı ve sakınmayı unutturan ve doğru yoldan ayırmak için vesvese veren şeytandan sakınmamız gereken ayetleri nasıl anlamalıyız. ?. Oysa yalın kat anlaşıldığı gibi VESVESE dıştan GELEN bir tesir. Farklı yaradılışlar da olan ins ve cin topluluğu birbirimizi etkilediğimiz ve saptırdığımız süreçler. Şeytani yeti meydana getiriyoruz.. Rabbimizin yaratmış olduğu sistemden ve kurallardan bu durumları biz seçtik. Siz yaratıldıktan sonra bırakılacağınızı mı zannettiniz. İman ettik demekle iman ettiğinizi mi zannettiniz ayetlerini NASIL ANLAMALIYIZ? Biz ya sorumluluklarımızı üstleneceğiz ya da iblis gibi lanetleneceğiz. Seçim bizim.

Rabbim bizi sorumluluk bilincini üstlenen Hidayete tabi kullarından olmayı nasip etsin.

Yazar : Muzaffera Cigal

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website