KURAN AYETLERİNİ HER DURUMDA HATIRLAMAK

Bir televizyon programında rastladığım görüntüler bana insanların Kuran ayetlerini zihinlerinde canlı tutma ve hayatlarına uygulamada genelde ne kadar yetersiz kaldıklarını hatırlattı. TV programındaki konuklardan biri, erkek olmasına rağmen kadınsı tavırlar sergileyen, erkeklerden hoşlandığını ve erkeklerle birliktelik yaşadığını gizlemeyen bir modacıydı. Allah, Kuran’da bu tip insanlarla ilgili;

Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya yada Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin. Bu ikisi tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah Tevvâb`dır, tövbeleri çok kabul eder; Rahîm`dir, merhametine sınır yoktur.

4- Nisa Suresi 15 ve 16

Ayetlerini indirmişken ve yapılması gerekeni bizlere bildirmişken, o programdaki bazı katılımcıların, hem de üzerlerinde kıyafetleriyle dindar olduklarını özellikle belli etmek isteyen insanların giydikleri türden kıyafetler olan insanların, modacı konuğa abartılı bir şekilde sevgilerini, saygılarını ve hayranlıklarını ifade etmeleri beni şaşkına çevirdi ve fazlasıyla üzdü. Oysaki bu dindar görünümlü insanların, “sanat güneşi”, “diva”, ve benzeri sıfatlarla yücelttikleri, alkışladıkları, hatta eleştirilere karşı savundukları bu tiplerin Allah’ın ayetlerine karşı gelen tavırlarını kendi çocuklarında, kardeşlerinde yada komşularında gördüklerinde onlara karşı nasıl davranacaklarını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Yazar : Elanur DERELİ


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website