Dünya-Ahiret

Kasas Suresi`nin 76 ve 77. ayetleri Kur`an`ın dünyevi hayata bakış açısını yansıtıyor:


76- Gerçek şu ki, Karun, Musa`nın kavmindendi, ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona demişti ki: “Şımararak sevinme, çünkü Allah, şımararak sevince kapılanları sevmez. ”

77- “Allah`ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, DÜNYADAN DA KENDİ PAYINI (NASİBİNİ) UNUTMA. Allah`ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez. ”

Yukarıdaki ayetlerde, kendisine verilen servet sebebiyle şımarmış olan Karun`dan bahsedilmektedir. Kendisine hazineler verilen bir zatın şahsına yapılan uyarıda dahi, “dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma” ifadesine yer verilmesi, şu Kur`an`sal gerçeğin altını çizmektedir:

“Dünyevileşmek, Kur`an`ın taleplerinden biridir. Dünya ve ahiret, Kur`an`da, birbirine zıt iki kutup olarak değil, birbirlerinin tamamlayıcısı ve bütünleyicisi olarak gösterilir. Kutsal kitabımız, sadece ruhla ya da sadece maddeyle ilgilenmez. Kur`an hakikatin peşindedir. Hakikat ise, madde ve ruhun bütünleşmesidir. Bu gerçek, aşağıdaki ayetlerde şu şekilde netleştirilmektedir:

“İnsanlardan öylesi vardır ki: `Rabbimiz, bize dünyada ver` der; onun ahirette nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki: `Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru` der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasibleri vardır. Allah, hesabı pek seri görendir. ” (Bakara Suresi, 200-202)

Bu ayetlerde, Kur`an`ın istediği ve istemediği insan prototipleri konuşturulmaktadır. Açıkça görülüyor ki; Kur`an`ın idealindeki insanlar dünya-ahiret dengesini esas alarak hayatına yön verenlerdir.

Kaynakça:
Yaşar Nuri Öztürk, Kur`an`daki İslam, Kasas Suresi
Prof. Dr. Ali Özek, Kur`an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Kasas Suresi
Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Kur`an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Kasas Suresi
Doç. Dr. Ali Turgut, Kur`an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Kasas Suresi
Doç. Dr. Mustafa Çağrıcı, Kur`an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Kasas Suresi
Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Kur`an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Kasas Suresi
Doç. Dr. Saadettin Gümüş, Kur`an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Kasas Suresi

Yazar : Furkan Samed

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website