Ruh Buna Nasıl İnanır?

 

İnsanoğlu şayet dünyaya gelirken cennet ve cehennemi görerek gelseydi ..
Ya da Bir çok şeyi doğarken biliyor olarak gelseydi yani bilinçli bir birey olarak gelseydi dünya o zaman zaten imtihan dünyası olmaz hatta bir cennete dönüşebilirdi?
BİLİNÇ gelişen bir şey olduğu için kendi çevresinden, kendi ailesinden, kendi toplumundan ve kendi dünyasından örneklerle büyür ve bir kısmını kendinde uygular. Kimini yaşamında devam ettirir kiminden pişman olur ve başka seçeneklere yönelir. Etrafımızda en yakınımız hatta annemiz ve babamızın bile yaptığı yanlışları DOĞAL zannederek biz de tekrarlamış olabiliriz ki buna en basit örnek yalan ve sıgaradır sonra alkol hatta kumar bile bazen bize çok doğal gelebilir.

Din alanında da böyledir. DİN tam olarak tanıtılmış ve yaşanmış bir şey değildirki. Kuranı okuyan insanların bile hatta toplumların bile , Kurana uymadıklarını her gün görmekteyiz. Bir de Kuranla tanışmamış yüzmilyonlarca hatta milyarlarca insanın ve Tevrat ve İncil gibi tahrif olmuş kitaplara mutlak doğrumuş gibi inananların olduğu bir gerçektir.

Hz. İsa bir peygamber olduğu halde ona Tanrı diye inanan ve inandırılan yüzmilyonlarca insan yok mudur dünyada ?

Peki ya yüzyıllardır gelen rivayetleri MUTLAK DOĞRU imiş gibi algılıyan insanları hangi kefeye koyacağız. Bu peygamberdendir diye sanki gerçekten peygamberin ağzından çıkmış sözler gibi insanları kandıranları ve bu sözlere inananları ne yapacağız ?

Hoca efendilerin çelişkileri yüzünden DİN algıları zayıflayan ve dünyanın akışına kendini bırakanları ne yapacağız ?
Dünya sanki geçici değilmiş gibi hırsla dünya hayatının zenginliklerini biriktirme hevesinde olan ve bu yüzden ailesini ve arkadaşlarını hatta akrabalarını bile aldatmaktan sakınmayanları ne yapacağız?
Ahirete inanmayanları ne yapacağız?
DİN i sadece İbadet sananları ne yapacağız?
Hayalinde bir sahte DİN oluşturanları ne yapacağız?
Hiç bir halta yarayan insan olmadığı halde ŞEYH olduğunu iddia edip insanları menfaatlerine alet edip DİN ile alakasız işleri yapanları ne yapacağız?
Güya insanları doğru yola çekebilirim diye aslında iyi niyetle kendini mehdi ilan edenleri ve hatta KENDİSİ ne bile bunu zamanla inandıranları ne yapacağız?

Cennet ile kandırıp Cihat diye insanları kandırıp onları İNTİHAR KOMANDOSU yaptırıp onlarca MASUM insanları öldürenleri ne yapacağız?
Gerçek manada ÖLÜM olmadığı halde ÖLÜME inanan ve ÖLDÜRMEKTEN ÇEKİNMEYENleri ne yapacağız?
Ahirette her insan yeniden ayağa kalkacaksa demekki gerçek manada ölüm olmadığına inanmamız gerekmez mi?
gerçek manada ÖLÜM varsa nasıl kalkacak yüzmilyarlarca insan sorguya?
Zaten insanları yanıltan en çok şey ÖLÜM gerçeği sandığı ama aslında GERÇEK olmayan ÖLÜM oyunudur. RUH buna nasıl inanır? RUH nasıl olurda ÖLÜMSÜZ olduğuna inanamaz?


About the Author
Author

metafizik199

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website