Kuran’a göre Yahudi ve Hristiyanlarla Evlilik

Kuran’a göre Yahudi ve Hristiyanlarla Evlilik

Gecenlerde gazetede bir haber okumustum. Hristiyan bir adamla evlenen bir bayanin dindar ailesi tarafindan yapilan infazi anlatiliyordu. Aileye gore evin kizi hrisitiyan bir adamla  evlenmekle dinen sakincali bir is yapmisti. Sokaga ciksaniz dindarim diyen insanlara ” hristiyan biriyle evlilik dinen sakincali midir?”  diye sorarsanız 10’da 9’u evet der. Dini gelenek ve göreneklere gore yasadigimiz icin bu cevap toplumumuzda yadirganmaz. Hatta dini bir sitede söyle bir cevapla karşılaştım ki cinayet işleyen ailenin zihin yapısını daha da iyi anladım.( Bu insanlar maide suresi 32. ayetten de habersizdirler. Bu ayette bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmüş olacağından bahseder ve adam öldürmenin günah olduğunu anlatır)

” İslâm şeriatına göre doğan çocuklar babalarının soyadını alırlar Ayrıca pratikteki uygulamaya göre kadın, kocasının ailesine, toplumuna ve yurduna taşınmaktadır Buna göre müslüman bir erkek, müşrik olmayan bir Ehl-i Kitap bağlısı kadınla evlenince kocasının toplumuna katılır, adamın bu kadından doğacak çocukları da kendi soyadını alırlar Bu durumda egemen olan, bu yuvayı gölgesi altına alan güç, İslâm’dır Fakat eğer müslüman bir kadın, Ehl-i Kitap (yahudi, hristiyan) bir erkek ile evlenirse bunun tam tersi olur; kadın kendi toplumundan uzak yaşamak durumuna düşer; gerek zayıf oluşu ve gerekse bir yabancı ile kurmuş olduğu bu birlik onun İslâm’dan uzaklaşmasına yol açarBunun yanısıra doğacak olan çocukları kocasının soyadını taşıyacak ve kendi dininden başka bir dine bağlanacaklardır Oysa İslâm’ın her zaman egemen güç olması gerekir

Biz günümüzde bu tür evliliklerin müslüman bir ev için uygun olmadığı, kötü sonuçlar doğuracağı görüşündeyiz Şurası inkâr edilmez bir gerçektir ki, hıristiyan, yahudi ya da dinsiz bir kadın, evine ve çocuklarına kendi rengini verir ve olabileceği kadar İslâm’dan uzak bir kuşak meydana getirir Özellikle günümüzün İslâm’dan kopmuş ve ancak hoşgörülü bir bakış açısıyla “müslüman” diye tanımlanabilecek müslüman-cahiliye karışımı toplumu için bu gerçek daha da geçerlilik kazanır Çünkü bu toplumlar İslâm’a birtakım zayıf ve biçimsel iplikler ile bağlıdırlar Bu iplikleri, aileye dışardan gelecek olan yabancı kafir bir kadın kolayca koparabilir

Bu şekilde düşünen insanlara göre Hristiyan ve Yahudilerin tümü cehennemliktir.Peki dinin tek kaynagi Kuran’in  bu durum hakkinda koydugu hükümler nelerdir?

  1. Yahudilerden,Hristiyanlardan, diğer dinlerden çok azı Allaha ve ahiret günene inanıp hayra ve barışa yönelik işler yaparlar. Bu yüzden bütün Yahudileri ve hristiyanlari cehennemlik görmek Kurana göre uygun değildir.

Bakara 62:” Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, diğer dinlerden  Allah’a âhiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.

Ali İmran 110 “ Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: İyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirsiniz, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırsınız, Allah’a iman edersiniz. Ehlikitap da iman etseydi, kendileri için, elbette hayırlı olurdu. İçlerinde müminler vardır ama onların çoğu sapıkların ta kendileridir.

2. İnanmış bir köle müşrik erkekten  daha çok hayırlıdır. Müşrik erkek iman edinceye kadar kendileriyle evlenilmemelidir. Eğer tövbe edip Allaha ve ahiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik işler yaparlarsa, böyle kişilerle evlenmekte dinen bir sakınca yoktur.

Bakara 221.” Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, müşrik bir kadından -müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de- çok daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın. İnanmış bir köle, müşrik bir erkekten -o hoşunuza gitse de- çok daha hayırlıdır. Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır. Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır. Ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki, düşünüp öğüt alabilsinler.”

3. Maide suresi 5. ayette Yahudiler ve hristiyanların iffetli hanımları da bizlere helal kılınmıştır.

maide 5: “Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların( Yahudiler ve hristiyanlar)  yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır .

Bu ayetler ışığında, Allaha iman etmiş bir Yahudi ve ya hristiyanla evlenmemize kim yasak koyabilir. Hükmü yalnız Allah koyar. Dinin tek kaynağı Kuran’dır. Kuran’ın yanına hadis,icma kıyas’ı koyarsak dini hükümlerde yukarıdaki gibi bir karmaşıklığa sebebiyet veririz.

Kuran din ile ilgili bütün konuları açıklamıştır, eksiksizdir, yeterlidir. Maide 101, Enam 38  Nahl  89

Kuran şifa ve rahmettir. İsra 82, neml 77

Kuran insanlara  öğüt, hatırlatıcı, yol göstericidir.Ali İmran 138, Yunus 57,İbrahim 52,Nur 34

Elimizde Allah’ın böyle nitelendirdiği mucize kitabımız varken, niye başka dini kaynaklar arayalım? Kuran her yaramıza merhem, her derdimize şifa, zihnimize aydınlık, yolumuza rehber olacaktır. Yeter ki biz Kuran’ı, yalnız ve yalnız Kuran’ı rehber edinelim. Unutmayalım ki ahirette, Allah’ın vahyi olan Kuran’dan sorumlu tutulacağız.

Zuhruf Suresi :

43-Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yol üzerindesin.

44-Ve şüphesiz O (Kuran) sana ve toplumuna bir hatırlatmadır. O’ndan sorumlu tutulacaksınız.

 


About the Author
Author

HDurmaz

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website