Yoksulluk Korkusuyla Çocuklarınızı Öldürmeyin

Yoksulluk Korkusuyla Çocuklarınızı Öldürmeyin

“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizi de onları da rızıklandırırız.” (Enam Suresi, 151)

“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizi de onları da rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.” (İsra Suresi, 31)

Bu ayetler çerçevesinde yapılan tartışmalarda öne çıkan konu Afrika’daki insanların, çocukların açlıktan ölmeleri meselesidir. Öncelikle bu ayetlerde açlık geçmemektedir. Bazı “varlıklı insanlar”ın çocukların giderleri ve miras vb. nedenlerle kendilerini yoksulluğa düşüreceği korkusuyla onları katledilmeleri konu edilmektedir. Kuran’da “açlık” kelimesi de yer almaktadır. Örneğin Bakara Suresi 155’inci ayette açlık kelimesi yer almaktadır. Fakat bu ayetlerde “açlık” geçmemektedir. Ayrıca “varlıklı insanlar” dedim çünkü Bakara Suresi 268’inci ayet “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve cimriliği telkin eder” şeklindedir (Muhammed Esed meali). Bu önemli noktalara değindikten sonra ayetlerle ilgili diğer hususlara değinebiliriz.


Kuran’da yer alan bu iki ayetten anlıyoruz ki bazı “varlıklı” insanlar; çocuklarını, varlıklarını azaltıp yoksulluğa düşme korkusuyla öldürmektedir. Oysa bu doğacak ya da doğan çocuklara “hayat” Allah tarafından verilmiştir. Çocuğa verilen bu hayatı, ebeveynin almaya hele hele yoksulluk endişesi gerekçesiyle almaya hakkı yoktur. Ayette bu vurgulanmaktadır. Ayet “Çocuk rızka ortak olur da yoksulluğa düşeriz” şeklinde düşünen bazı varlıklı insanların çocuk katliamına dur demektedir.
“Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah’a aittir.” (Hud Suresi, 6) Bu ayetten anlıyoruz ki rızık doğada bulunmaktadır. Ancak bu rızık çalışmakla elde edilir. Bir kuş da rızkını doğada bulur, bir insan da rızkını doğada bulur. Eğer siz bir kuşu kafese kapatırsanız, hareket etmesini engelleyip yiyecek vermezseniz, kuşun doğada varolan besin kaynaklarını elinden alırsanız kuş açlıktan ölür. Bu durum insan için de geçerlidir. Eğer insanın besin kaynaklarını elinden alırsanız, yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürürseniz, ambargo uygularsanız doğal olarak besin bulamayan insan açlıktan ölecektir. Yani siz, özgür iradenizle, Allah’ın doğada insan için yarattığı rızıklara ulaşmasını engelleyebilirsiniz -ki bu da imtihanınızın bir parçasıdır- bu durumda, o insanın açlıktan ölümüne neden olursunuz.


Bu noktada bir örnek daha vermek gerekirse, Allah’ın rızkı vermesi demek Allah’ın eliyle bir kaşık pilavı ağzımıza sokması anlamına gelmiyor. İnsanın rızkı doğada bulunmaktadır ve ancak ona ulaşması için tıpkı bir kuş gibi rızkını araması gerekmektedir. Örneğin Allah rüzgarı da yaratmıştır ve bazı insanlar çaba göstererek rüzgardan alternatif enerji kaynakları üretmek şeklinde yararlanmaktadır. Biz hiçbir çaba göstermeyerek, oturduğumuz yerden rüzgarın bize elektrik enerjisi vermesini beklersek boşuna beklemiş oluruz.

Bu ayette yanlış anlaşılan veya çarpıtılan bir husus; bu ayetin “çocuk yapmayı teşvik ettiği” iddiasıdır. Halk arasındaki yaygın bir görüşe göre “İstenildiği kadar çocuk yapılabilir çünkü her çocuk rızkıyla doğmaktadır” inancıdır. Oysa bu inanç ne bu ayetlerden ne de Kuran’daki diğer ayetlerden çıkmamaktadır. İnsan denen varlık için de rızık doğada bulunmaktadır ancak her insanın o rızka ulaşması “garanti edilmemektedir”. İnsanın o rızka ulaşması kendi çabalarıyla mümkündür, eğer kendisi çeşitli sebeplerle çalışamaz durumdaysa bu görev Müslümanlara düşmektedir. Ebeveynlerin çocuk yapıp yapmayacağı veya çocuk yapmak isterlerse kaç tane yapmaları gerektiği gibi konular din alanının dışında kalan kendilerinin karar verecekleri bir meseledir. Maddi gücümüz elvermiyorsa çocuk yapmamalıyız. Ancak maddi gücümüz elvermediği halde “Allah rızkını verir” çarpıtmasıyla, akledemezliğimizi ve sorumsuzluğumuzu Allah’a yüklemek çok büyük bir hatadır. Diğer birçok konuda olduğu gibi bu ayette de bağlamından koparılan, cımbızlanan cümlelerle sanki “Allah ayette çocuk yapmayı teşvik ediyormuş” havası verilmektedir. Oysa bağlama bakıldığında maddi koşullar ne olursa olsun çocuk yapılmasını teşvik etmek değil, bazı varlıklı insanların yoksulluğa düşeceği korkusuyla çocukların katledilmesinin yasaklanması geçer.


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website