Şeytanın Sistemi: Faiz

Faiz konusunda çoğunluk farklı düşüncelere sahiptir. Bu düşüncelerin sebebi Kuran’ı açıp okumamaktan kaynaklanıyordur. Önce Kuran bu konuda bizlere neler söylüyor bir bakalım.

Bakara Suresinin şu ayetleri çok çarpıcı niteliktedir:

275- Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: ‘Alım-satım da ancak faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah’a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.

276- Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. Allah, günahkar kâfirlerin hiç birini sevmez.

278. Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin.

279- Şayet böyle yapmazsanız, Allah’a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. (Böylece) Ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğratılmış olursunuz

Bakın ne kadarda açık bir anlatım var, ta 1400 sene önce sanki günümüz anlatılmıştır. Beni etkileyen noktalar ise;

Alım-satımında faiz gibi olduğunu düşünenlere net bir şekilde cevap veriyor. Günümüzde faizi meşrulaştırmak için en çok söylenen sözde bu olsa gerek.

Faizde ısrar edenlerin ateş halkından olacağı belirtilmektedir ve orada sürekli kalacaklarını söylüyor. Bunu iyice düşünmemiz gerekiyor.

Hep görürüz, faize bulaşanlarda hep bir bereketsizlik olur, bir artış değilde sürekli bir gerileme mevcuttur. Ayette faizin rızkı azaltıcı bir etken olduğuda belirtiliyor. Sadakaların ise artırıcı bir etkisinin olduğu söylenmektedir.

Ve en çarpıcı nokta ise faizde ısrar edenlerin, faizi terk etmeyenlerin, faizi savunanların Allah ve Resulüne savaş açtığını belirtir. Allah ve Resulüne savaş açmak ne anlam ifade ettiğini her inanan insan rahatlıkla anlayabilecektir. Bundan daha büyük bir teklike olabilir mi?

Sadece doğruların olduğu, gerçekliğin kitabı Kuran ne güzel de açıklıyor bize herşeyi. Okumalı, düşünmeli ve ibret almalıyız.

M. Özyurt


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (13)
Leave a reply

Name (required)

Website