AHİRETİMİZ İÇİN ÇABA SARFETMEK

Dinin en önemli öğelerinden biri ahirete olan inançtır. İnsan doğar, yaşar, ölür ve ahirette bu dünyada yaptıklarının hesabı görülür. Bu hesap sonucu insan, hakettiği kalıcı yurda; cennete yahut cehenneme girer. Tabii ki bu konudaki karar Yüce Yaratıcı’ya aittir ancak verilen kararda belirleyici olan insanın hayatı boyunca yaptıkları, söyledikleri, tercih ettikleridir.


İnanan pek çok kişi bunları gayet iyi bilir, hatta ahiret ile ilgili bir şey sorulduğunda bunları aynen anlatır. Ancak iş, hayattaki tercihlere, kararlara, pratiklere geldiğinde birçoğumuz tüm bunları adeta unutmaktayız. Kararın bizim dışımızda, bizden çok üstün bir güç tarafından veriliyor olmasına odaklanmakta ve sanki ahiretimiz ile ilgili verilen bu karar bizim hareketlerimizden bağımsızmış gibi düşünmekteyiz. Oysa Allah Kuran-ı Kerim’de defalarca açıkça belirtmektedir ki ahirette karşılaşacaklarımız- gerek ödül gerek ceza- kendi hareketlerimiz sonucu hakettiklerimizdir. Allah insanlar ile ilgili kararlarını yine onların davranışlarını, düşüncelerini, niyetlerini değerlendirerek vermektedir. Allah hiçbir kimse için onun kişisel hatalarına yahut iyi amellerine dayanmaksızın ceza veya ödüle karar vermez.

51- İşte bu, ellerinizin önden gönderdiği şeyler yüzündendir. Allah, kullara asla zulmetmez.
8-Enfal Suresi

44- Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar.
10-Yunus Suresi

46- Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmetmez.
41-Fussilet Suresi

Öyleyse attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda, kısacası aldığımız her nefeste o anın, o anda yaptıklarımızın ahiretimizi direkt olarak belirlediğini hatırlamalı, sonsuz azap yurdu olan cehenneme girmekten kaçınıp nimetlerle dolu cenneti ve Allah’ın rızasını haketmek için çalışmalı, bu uğurda çaba harcamalıyız.

Yazar : Yağmur

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website