İslam ve Irkçılık

İslam ve Irkçılık

Irkçılık geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük problemlerden birini teşkil etmektedir. İnsanların bu konuya yaklaşımı genelde ezberler üzerinden olmaktadır. Günümüzde popüler olan durum ise ırkçılık yaptığının farkında olmayan birinin kendisinin milliyetçilik yaptığını iddia etmesidir. Irkçılık dinimizde yasaklanmış olduğu için ırkçılığı terk etmek istemeyen Müslümanlar farkında olarak veya olmayarak ırkçılığı “milliyetçilik” kılıfıyla örtmeye çalışmaktadır. Oysa her iki ideoloji de aynı kelime, cümle, ifade ve davranışlardan beslenir. Bu anlamda ikisinin birbirinden bir farkı yoktur. Oysa bir Müslüman ferasete yani anlayış, seziş, sezgiye; basirete yani ölçülü görüş, doğru görüş, uyanıklığa sahip olmalıdır. Bir Müslüman, Müslümanların birlik ve bütünlüğüne zarar veren söylem ve eylemde bulunmamalıdır.

Irkçılık içeren kelime ve cümleler birçok insanın zihnini şekillendirdiği için söylemlerinin ırkçılık ifade ettiğinin çoğu zaman farkında olmayabiliyorlar. Bu durumun farkına varmaları için ilgili ifadelerdeki ırkı değiştirmek yeterli olacaktır. Hemen bunu uygulamaya koyalım:

“Ne mutlu Suriyeliyim diyene” “Ne mutlu Arabım diyene” “Ne mutlu Ermeniyim diyene” “Ne mutlu Rumum diyene” “Ne mutlu Yunanım diyene”… Evet bu ifadeler sizi rahatsız etti değil mi? Şimdi kurduğunuz cümlenin ırkçılık içerdiğini rahatlıkla anladınız.

“Türk de olsa benim kardeşim, onlar da insan.” Bir Türk olarak bu cümlenin ne kadar rahatsız edici olduğunu anlamışsınızdır. “Laz da olsa benim kardeşim, onlar da insan.” Bir Laz olarak bu cümlenin ne kadar rahatsız edici olduğunu anlamışsınızdır. “Çerkez de olsa benim kardeşim, onlar da insan.” Bir Çerkez olarak bu cümlenin ne kadar rahatsız edici olduğunu anlamışsınızdır.

Eğer “Ne mutlu Suriyeliyim diyene” “Türk de olsa benim kardeşim, onlar da insan.” ifadelerinin ırkçı bir söylem olmadığını ve ayrımcı bir nitelik taşımadığını “2+2=4” ifadesi kadar doğru ve mutlaka nesilden nesile aktarılması gereken önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız bu durum sizin katıksız ırkçı/milliyetçi olduğunuzu gösterir.

Bir Müslüman nasıl ki ağzından çıkan cümlelerde şirk olmamasına özen gösteriyorsa aynı şekilde mensubu olduğu ırkı yücelten cümleler de kurmamalıdır. Son olarak yazımı bir Kuran ayetiyle bitirmek istiyorum: “Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız, günahlardan en çok korunanınızdır. Allah bilendir, haber alandır.” (Hucurat Suresi, 13. Ayet)


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website