Sol Elle Yemek Haram mıdır?

Sol Elle Yemek Haram mıdır?

Sol elle yemek yenilmemesi, sol elle bir şey içilmemesi, sol elle giysi giyilmemesi gibi tavsiyeler dini bir temelden yoksundur. Kuran, bu konuda bir kısıtlama getirmediğine göre bu konudaki detaylar dini bir nitelik taşımazlar. Kuran’da bu konuda herhangi bir yasak bulunmaması bunların yasak olmadığının gösterilmesi için yeterlidir. (Bakınız: Neden Dinin Tek Kaynağı Kuran’dır?)

Sol elle yemek veya içmek Kuran tarafından yasaklanmaz. Ne yazık ki bazı hadislerle Peygamberimizin bunları yasakladığı iddia edilmiştir. Oysa Peygamberimiz Kuran’ın mükemmel bir uygulayıcısı olarak sadece Kuran’la hüküm verirdi. Peygamberimiz Allah’ın yasaklamadığını yasaklamamıştır. Peygamberimizin Allah’ın hüküm koyma sıfatına ortak olduğunu iddia etmek ona atılan ciddi bir iftiradır. (Bakınız: Hadisler Dinin Kaynağı Olabilir mi?)

“Takva” gibi bu tip davranışlarla ilgisiz bir kavramla Allah’ın Kuran’da yasaklamadıklarını yasaklamak hatalı bir tavırdır. Unutulmamalıdır ki Allah kendisinden dini konularda sürekli detay isteyen İsrailoğullarını Bakara Suresi’nde eleştirmektedir. Müslüman’a düşen haramı haram, helali helal bilmektir; yeni haram ve helaller üretmemektedir. Aşağıdaki ayetlerin hatırlanması bu noktada önem taşımaktadır:


Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? (Enam Suresi, 114. Ayet)


Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89. Ayet)


Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Rabbin’in kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. (Kehf Suresi, 26-27. Ayetler)


About the Author
Author

Editor 4

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website