EN İYİ ARAPÇAYI BİR ARAP BİLİR AMA …

Allah, Kuran`da, kavimlere peygamberler vasıtasıyla kendi dillerinde mesajlar gönderdiğini söyler. Mesajı kutsal yapan Allah`tan gelmesindendir, dilinin Arapça olmasından değil. Öyle olsaydı bütün kavimlere Arapça mesaj gönderilirdi. Oysa Kuran`da farklı kavimlere de mesaj geldiğini söylüyor. Önemli olan mesajın içeriğidir ki biz hangi millettensek Allah`ın emir ve öğütlerinin içinde olduğu mesajı o dile çevirmekte yarar vardır. Ancak iş mesajı çevirmekle de bitmiyor, zaten öyle olsaydı bütün Araplar’ın Kuran`a dayalı İslamiyeti savunuyor olması gerekirdi.
Her konuda olduğu gibi din konusunda da insanın bir temel düşüncesi olmalı, belli bir sisteme dayanmalı.


Dışardan olaya bakan halk, dini yaşayanları temelsizliklerinden dolayı çeşitli bölümlere ayırırlar; gericiler, yobazlar, gelenekçi dinciler, popülist reformcular, postmodern İslamcılar gibi isimler verirler. Hepsini yelpazenin bir bölümüne koyup, isteyen istediği gibi dini yorumluyor derler. Kuran`a dayalı İslamiyeti ise kimse görmez ya da görmemezliğe gelir. Halk baktıkları örneklerde hep bir tutarsızlık görür. Gelenekçi İslamcılar bazı şeylere gelenek bazılarına değil derler, en önemlisi, Allah`ın indirdiğiyle insanların uydurduğu birbirine karışmış olanı din olarak görürler. Bazıları akşam yatarken Kuran`ı dinin kaynağı olduğunu söyleyip, sabah kalktıklarında hadislerden örnekler verir, ne oldukları belli değildir. Bazıları da insanlara hoş görünmek ve onların duymak istedikleri neyse onu söylemek için popülist İslamcı olurlar. Hepsinin ortak tek bir yanı vardır; hiçbiri Kuran`ı dinin tek kaynağı olarak görmezler.

Bazılarına göre Kuran sıradan insanların anlayacağı bir Kitap değildir. Böyle olunca insanlar Kuran`ın peşinden değil de, şeyhlerin, şıhların, geleneklerin peşinden giderler. (Allah Kuran`ı insanlar anlamayacaksa niye vahyetsin ki…)Bunlar asırlardır insanlarla Kuran arasına kalın duvarlar çektiler.
Bir diğer durum da şudur ki; Kuran`ı en iyi yorumlayanlar ve uygulayanlar Arapçayı çok iyi bilenler değildir, onların halini görüyoruz. Önemli olan Kuran`ı dinin tek kaynağı olduğunu görüp, bu sistem üzerinde olanlardır. Bunlar, Allah`ın emir ve öğütlerini Kuran`dan öğrenirler. Çünkü Kuran bizim dini anlamamız ve yaşamamız için indirilmiştir. Allahaşükür kaliteli ve yorumsuz Kuran mealleri vardır. Bununla beraber şüpheye düştüğümüz bir konu varsa, Kuran`ı dinin tek kaynağı olarak kabul eden dine samimi herhangi bir Arapça bilenden yardım alabiliriz.

Genel olarak halka da gerçek anlamda dini yaşamanın nasıl olduğunu göstermeliyiz, onlara güzel bir örnek sunmalıyız …

 

Yazar : SELENAY KARLIDAĞ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website