Sol Elle Yemek Haram mıdır?

Sol Elle Yemek Haram mıdır?

Sol elle yemek yenilmemesi, sol elle bir şey içilmemesi, sol elle giysi giyilmemesi gibi tavsiyeler dini bir temelden yoksundur. Kuran, bu konuda bir kısıtlama getirmediğine göre bu konudaki detaylar dini bir nitelik taşımazlar. Kuran’da bu konuda herhangi bir yasak bulunmaması bunların yasak olmadığının gösterilmesi için yeterlidir. (Bakınız: Neden Dinin Tek Kaynağı Kuran’dır?) Sol elle yemek veya içmek Kuran tarafından yasaklanmaz. (daha&helliip;)