Var Oluşunuzu Kime Borçlusunuz?

Allah’ın şehitleri ve O’nun yolunda yara alan adı bilinmeyen nice inananlar (gaziler) bizlere güzel bir vatan, güzel bir miras bırakmışlardır. Ata vardır vatan bırakır, ata vardır ancak adını bırakır. Her kul kendisinden sorumludur Allah’ın kendisine verdikleri neticesinde ama ziyan edersin ama paylaşır-aktarırsın..

33/26: Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.

33/27: Allah, sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı.Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah bildiğimiz üzere Kuran’ı en son kitap olarak indirmiştir ve dolayısı ile İslamiyetin girdiği topraklar artış göstermiştir (genel olarak düşünürsek).

Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi misandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadardarlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı pek yakındır.  (2/214)

İnşAllah Rabbimiz bizleri daha zor sınavlar ile sınamaz da güç yetirebiliriz sınavımıza. İyi amellerde bulunanların mükafatını da kötü amellilerin ve ortak koşanların cezasını da tek hüküm sahibi Allah verecektir. Sahte hüküm koyucuların tümü yok olup gidecektir.

2/286: Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur (sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et, rahmet nurunu gönder). Sen bizim Mevlâmız’sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.

Allah her şeyi yatandır. İnsanı da yaratandır.

50/38: Ve andolsun ki, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattık. Ve Bize (hiç)bir yorgunluk dokunmadı.

39/6: Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan, onun zevcesini (eşini). Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında, bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla (halden hale geliştirip dönüştürerek) üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah’dır. Mülk, O’nundur. O’ndan başka İlah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz.

Her şeyi var eden bizi bu günlere getiren yanlızca Allah’tır. Dolayısı ile kimse hiç bir şekilde Atatürk olmasaydı, Hoca öğretmeseydi diyerek kişileri bu derece yaşam rotası ve ayrı bir evrim oyunu edinmeyiniz. Asıl Allah dilemeseydi o ortak koştuklarınızın hiç olmazdı ancak siz yine istese idiniz bir başkasını ortak koşabilirdiniz Allah dilediğini şaşırtır.

Kişileri din edinmeyiniz. İyi amellerde bulunanların mukafatı Allah’a aittir, elbette hak edenler arkasından güzel anılırlar ancak dikkat ediniz dost edindiğiniz insanlar sadece kitleci olmamalıdırlar, İslamiyeti kişilere göre düşünüp kendileri İslamiyetten değil onlardan uzak durmalıdırlar. Gerçekten dini ve kişi savunuculuğunu maske edinen çok insan var ama fazla yorum yapmak istemiyorum.

3/103: Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece O’nun (Allah’ın) nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.

17/53: Ve kullarıma de ki: “En güzeli (sözü) söylesinler!” Muhakkak ki şeytan, onların aralarını bozar (fesat çıkarır). Muhakkak ki o, insana apaçık düşmandır.


About the Author
Author

TekGemidenGelenler

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website