Size En Karlı Ticareti Önereyim mi?

Gerek küçük yaştan beri aldığımız okul eğitiminden çıkarabileceğimiz, gerekse etrafımızdaki insanların geneline baktığımızda göreceğimiz şey, uğrunda mücadele verilen şeylerin başında prestij ve zenginliğin geldiğidir. Malesef insanların geneli bu gücü kendi dünyevi tatminleri için, insanların içinde havalı ve güçlü olmak için veya istedikleri zevklere kolayca ulaşmak için kullanmak isterler. Oysa asıl önemli olan şey bu gücün hangi amaç uğrunda kullanıldığıdır. Çünkü bu gücü ve dünya hayatını manalandırabilecek en önemli şey, dünyanın ötesinde ölüm ve ahiret olduğu; ve bizim, bedenimiz de dahil olmak üzere sahibi olduğumuzu sandığımız herşeyin aslında emanetçisi olduğumuz, herşeyin bize Allah tarafından verildiğidir.


Allah bize, sahip olduğumuz zenginlikle yapabileceğimiz en önemli ticaretin tiyosunu Kuran`da şu şekilde vermiştir.

10-Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti haber vereyim mi?
11-Allah`a ve Resulü’ne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.
12-O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte `büyük mutluluk ve kurtuluş` budur.

61- Saff Suresi

Görüldüğü gibi Allah bizden malımız ve canımızla onun yolunda mücadele etmemizi istemiştir. Paramızı ve malımızı nasıl kullanabileceğimiz bir başka ayette daha detaylıca açıklanmıştır. Fakat bilmeliyiz ki bu yolda harcayabileceğimiz sadece paramız değil, vaktimiz, enerjimiz, bilgimiz ve çevremizin gücü de olabilir.

60-Sadakalar/zekât malları Allah`tan bir farz olarak sadece şunlar içindir: Fakirler, düşkünler, sadakalarla ilgilenmeye memur edilenler, kalpleri yakınlaştırılıp ısındırılacak olanlar, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmış kişi. Allah Alîm`dir, Hakîm`dir.

9- Tevbe Suresi

Allah yolunda mücadele etmek için sahip olduklarımızla ne yapabiliriz diye düşünürken, insanların Allah`ın mesajını öğrenmesini sağlamak için yapılabilecek farklı projeler düşünmeliyiz.

Örneğin, insanların dini öğrenebilmesi için bir Kuran meali veya yararlı bir kitap alıp hediye etmek, veya onu bastırıp insanlara dağıtmak, yabancı dilden türkçeye veya türkçeden yabancı dile faydalı eserleri tercüme ettirtmek, bunlara insanların mümkün olduğunca ulaşmasını sağlamak, interneti kullanıp sitelere koymak, reklamını vermek; İslamın güzelliklerini anlatan bir film veya belgesel çevirmek; islamı anlatan şarkı bestelemek, şiir yazmak yani bu yolda çok etkili bir silah olan sanatı kullanmak, Ürdün prensesi Rania`nın yapmaya çalıştığı gibi islamın zedelenen imajını düzeltip insanların gerçeği öğrenmesine uğraşmak; Allah youlunda verilebilecek mücadele için küçüğünden büyük çaplısına örnek olabilecek bazı projelerdir. Bunları düşünerek üretmek ve uygulamak tamamen bizim vicdanımıza kalmıştır. İş yapmak isteyen illa ki düşünüp bir yol bulabilir.

Görüldüğü gibi sadece maddi olarak değil, sahip olunan bilgi, boş zaman, çevre, prestij ve enerjiyi de bu yolda kullanmayı düşünmeliyiz. Unutmayalım ki kimde hangi imkandan daha çok varsa, sorumluluğuda ona göre değişmektedir.

6-Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
7-O halde, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!
8-Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul!

94- İnşirah Suresi

Yazar : Ali U.

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website