Ashab-ı Kehf`in Sırrının Bir Kısmı

Onlar, mağaralarında 300 yıl kaldılar; dokuz ilave oldu (Kehf Suresi, 25)


Bu ayette ise “309” yerine “300+9” gibi bir ifadenin kullanılması ilginçtir.

Not: Bu kısımları çok dikkatli okuyun.

Kehf Suresi 25. Ayet:

و َ ل َ ب ِ ث ُ و ا ف ِ ي ك َ ه ْ ف ِ ه ِ م ْ ث َ ل َ ا ث َ م ِ ا ئ َ ة ٍ س ِ ن ِ ي ن َ و َ ا ز ْ د َ ا د ُ و ا ت ِ س ْ ع ً ا

(Arapça bilenler için)

Ve lebisû fî kehfihim selâse mietin sinîne vezdâdû tis`â

(Arapça bilmeyenler için)
ve lebisû : ve kaldılar
fî kehfi-him : mağaralarının içinde (mağarada)
selâse : üç
mietin : yüz
sinîne : seneler, yıllar
vezdâdû : ve arttı / ilave oldu / fazlalaştı
tis`a : dokuz

Sade bir şekilde çevirecek olursak:

Ve kaldılar mağaralarında 300 sene; ve ilave oldu dokuz.

(Kehf suresi, 25. ayetin sade meali)

Dikkat edilirse anlaşılacaktır ki ayette aslında “300 + 9” sene denmiyor. Veya “300 sene + 9 sene” de denmiyor…

Burada denen şey “300 sene + 9”dur. Tamam, 300 belli ki senedir ama 9 nedir?

Bilmeyenler için hemen kısaca Ahsab-ı Kehf meselesinin ne olduğunu söyleyelim ve devam edelim.

Ashab-ı Kehf, Allâh’a iman ettikleri ve onun ilettiği yolda oldukları için dönemlerinin zalim iktidarı tarafından baskı görmüş ve kaçarak mağaraya sığınmış bir grup gençtir. Orada uyutularak gelecekteki bir zamana uyanırlar. Kehf suresinin 9. ayetinden 26. ayetine kadar olan kısım onlar hakkında bilgi verir. Merak edenler, detaylı bilgi için Kur’an-ı Kerime başvurabilirler. Nitekim Ashab-ı Kehf ayrı bir kitap konusudur.

Onlardan biri mağaradan çıktıktan sonra muhtemelen yiyeceklerle beraber geri döndüğü zaman, yerleri bulunmuştu ve onların yerini öğrenenlerden bazıları Kehf suresinin 21. ayetinde belirtildiği gibi şöyle demişti: “Onların üstüne bir bina inşa edin, Rableri onları daha iyi bilir. ” Ve yine aynı ayette belirtildiği gibi: Onların işine galip gelenler ise: “Üstlerine mutlaka bir mescid yapmalıyız” dediler. Buradan anlaşılan onların tekrar mağarada kaldıklarıdır.

Öyleyse “300 sene + 9”dan şunu anlıyoruz:

Mağaraya ilk girdikleri andan, aralarından birinin yiyecek almak için dışarı çıkmasına kadar geçen zaman 300 senedir. Deşifre olmalarının akabinde mağaraya ikinci sığınışlarında kalacakları süre:

300 + 300 + 300 + 300 +300 + 300 + 300 + 300 + 300 senedir. Yani onların mağaradaki ikinci kalışları (ilave kalış) 2700 yıldır. (Onların kaldığı süreyi Allah daha iyi bilir)

Ashab-ı Kefh meselesi Hıristiyan inancında da vardır ve onlar Ashab-ı Kehf’in Hıristiyan gençler olduğunu söylerler. Bu hikâyeye Hıristiyan literatüründe bir efsane olarak Romalı Şehitler Menkıbesinde (Roman Martyrology), M. S. 6. y. y. ’da yaşamış Romalı tarihçi Tours’lu Gregory’nin (Gregory of Tours – M. S. 538 – M. S. 394) nakillerinde ve Paulus Diaconus’un Lombardlar’ın Tarihi (History of Lombards) isimli eserinde rastlanır. Ancak Hıristiyan inancında Ashab-ı Kehf anlatımları Kur’an anlatımlarından bazı farklılıklar gösterir. Bu da olayın çok eski bir tarihte yaşanmış olduğunu ve bir efsaneye dönüştükten sonra “Hıristiyan inancına”[1] yerleştirdiğini gösterir.

Onlara göre mağaraya ilk giriş M. Ö. 250 yılı civarlarında olmuştur. Ve ne yazık ki bu görüş İslam âleminde de büyük oranda kabul görmüştür. Eğer öyle olsaydı M. S. 250 + 300 yıl, M. S. 550 gibi bir tarihe denk gelirdi ki bu da Kur’an-ı Kerimin indiriliş tarihlerine yakın bir tarihtir. Ancak Kehf suresinin 22. ayetinde bu olay, çoktan bir efsaneye dönüşmüş ve hakkındaki yanlış bilgilerin ağızdan ağıza dolaştığı eski bir hadise olarak tarif edilir. Dolayısıyla bu olayın bu tarihte (M. S. 250 civarı) yaşanmış olması mümkün olamaz. Bu olay Hz. İsa zamanında veya ona yakın bir tarihte de olmuş olamaz çünkü eğer öyle olsaydı Hıristiyanlar tarafından mutlaka Hz. İsa ile ilişkilendirildi. Anlaşıldığı kadarıyla, büyük bir ihtimalle bu olay Hz. İsa’dan da çok önceleri yaşanmıştır.

Rivayet eden birçok hadiste Ashab-ı Kehf’in, Ahir zamanda ikinci kez ortaya çıkacağının söylenmesi bu açıdan ilginçtir. Diyelim ki öyledir ve biz şuanda Ahir zamanda yaşamaktayız… Bu varsayımdan hareketle, Ashab-ı Kehf’in ne zaman ilk ortaya çıktığına ilişkin bir tahmin yürütelim…

İlk kalışları 300 yıl ve ilave kalışları 2700 yıl ise mağaraya ilk giriş ve son çıkış arasında geçecek olan zaman 3000 yıldır.

Burada anlattıklarımızın ilerleyen bölümlerini şimdilik bir sır olarak saklamak zorundayız. Zamanı gelince bu sırrın, vakıf olduğumuz kadarını açıklayacağız inşaAllah. Ancak gerçekten merak edenler için bir ipucu verelim. Tarihte 3000 yıl geriye gidin ve Mağara Ashabını arayın.

Onların mağarada 300 yıl kalmalarını ve 9 ilave edilmesini 309 yıl olarak kabul etsek bile, aslında yine 300 yıl kalmış sayılırlar diye düşünüyoruz. Çünkü Miladi takvime göre 300 yıl Hicri takvimde 309 yıla denk gelir. Sonuçta ikisi de aynıdır. Bunu da Kur’an ayetlerinden fışkıran anlamlardan sadece bir tanesi olarak kabul etmek gerekir diye düşünmekteyiz.

Ashab-ı Kehf konusu ile ilgili son söz olarak şunu söyleyelim: Eğer onların mağarada ikinci kalışları ile ilgili yorumumuz doğru ise ikinci bir çıkış olacağını da bekleyebiliriz. Ve bu da yakındır inşaAllah.

Yanlış bir şey yazdıysam alemlerin Rabbinden af dilerim.

2009
Hamza Yardımcıoğlu
www. hamzayardimcioglu. com

Yazar : Hamza Yardımcıoğlu

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website