İnananların İnkarcıları Dost Edinmesi

 

Kuran’a göre inananlar inanları dost edinmelidirler; inkârcıları dost edinmekten sakınmalıdır. Buna mukabil Allah bizleri inkârcılarla veya inkârcı toplumla iletişim kurmamızdan alıkoymaz ve inkârcılara karşı da adaletli davranmaktan alıkoymaz. Hatta inkârcılarla savaş halinde bile aşırıya gitmememiz söylenir. İnkârcılarla ilişkiler, kimleri dost edinmemiz gerektiği konusuna Kuran’ın bütünü açısından baktığımızda aşağıdaki ayetlerin “dost” kavramından ne kastedildiği konusunda bizlere ışık tuttuğunu düşünüyorum.

 

3 – Ali İmran Suresi –
118.
Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışırlar, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık; belki akıl erdirirsiniz.

119. Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz Kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında ‘inandık’ derler, kendi başlarına kaldıklarında ise, size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki: ‘Kin ve öfkenizle ölün.’ Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.

 

Yukarıdaki ayetlerde inananlara kendilerinden olmayanları sırdaş edinmemeleri tavsiye ediliyor. Allah bu tavsiyesini ayetin devamında gerekçelendiriliyor. İnanmayan kişilerin inananlara zarar vermek isteyebilecekleri, inananları paylaştıkları sırlarından dolayı sıkıntıya sokabilecekleri ifade ediliyor. 119. Ayette ise inananların Allah’ın emirlerine ve uyarılarına rağmen zaman zaman bir arada olduğu inanmayan kişilere gönlünün kayabileceği de ifade ediliyor.

 

Gerek bu ayetlerden gerekse inanmayan kişi ve topluluklarla olan ilişkilerde Kuran ayetlerinden anladığım bizlere dengeli ve ihtiyatlı bir tavır sergilememiz gerektiği emredildiğidir. İnanmayan kişilerle veya toplulukla iletişim kurulabilir. Zaten bu iletişimi kurmadan inanmayan insanlara Allah’ın dinini de tebliğ etmek mümkün olmayacaktır. Dahası Allah bizleri inanmayanlara karşı adaletli olmaktan alıkoymaz. Öte yandan inanan kişiler olarak inkârcılara karşı her zaman temkinli olmalıyız. Yukarıdaki ayetlerde belirtildiği gibi onları sırdaş edinmekten kaçınmalıyız. Onların bizlere karşı inancımızdan dolayı kin besliyor olabileceklerini unutmamalıyız.


About the Author
Author

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website