Denizler Nasıl Oluşmuştur?

Denizler Nasıl Oluşmuştur?

Şu anda Güneş Sistemi’nde denizi olan tek gezegen olduğumuzu biliyoruz. Bu denizlerin nasıl oluştuğunu çoğu insan düşünmüştür. Dünya üzerindeki boşluklara yağmur yağmıştır ve sular birikmiştir sonuçta denizler oluşmuştur… Acaba tam olarak öyle mi?

Yer kabuğunu meydana getiren kayalar granit ve bazalt kayalardır ve bazalt kayalar granit kayalardan daha ağırdır. Yeryüzünden sadece birkaç yüz kilometre derinlikte başlayan yer çekirdeği ise bir sıvı özelliğindedir. 80 km kalınlığında olan kabuk kayaları bu çekirdeğin üzerinde yüzer durumdadır. Bunu suda yüzen aynı büyüklükte bir mantarla bir tahta parçasına benzetebiliriz. Mantar hafif olduğu için tahtadan daha az batar, bundan dolayı da ondan daha yüksekte kalır. Böylece daha yüksekte kalan granit tabaka, kıtaları; bazalt tabaka da denizlerin yatağını meydana getirmiştir.

Peki bu bahsettiğimiz boşluklar, yani deniz yatakları niçin suyla dolmuştur ya da nasıl dolmuştur?

Okyanus yataklarının nasıl meydana geldiğini bilmek denizlerin oluşunu öğrenmemize yetmez. Ay’da da deniz yatağı olabilecek yerler varsa da buralarda su yoktur. Önce, suyun ilk defa nereden geldiğini araştıralım.

”LAV GİBİ ERİMİŞ KAYALAR”, sıvı haldeyken, soğuk ve katı hallerindekinden daha çok su tutarlar. Bundan dolayı, jeolojik çağlar boyunca, yerkabuğu soğurken atmosfere durmadan su buharı yükselmiştir. Yanardağlarda yapılan çözümlemeler bu durumun bugün de devam ettiğini gösteriyor.

Hepsi tamam, peki denizlerin suyu neden tuzludur?

Günümüzdeki denizlerde tuzluluk 2 Milyar yıl öncesinde dünyanın kabuğunda yer alan volkanik kayaların uzun süren bir dönem boyunca erimesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Eriyen maddeler deniz suyuna karışmış, erimemiş maddeler ise çökelerek denizlerin dip kısımlarına yerleşmiştir. Günümüzde volkanik kayalarda bulunan tüm eriyebilen maddeler nehirler, akarsular sayesinde hala denizlere taşınmaktadır. Yani tuzun denizlere taşınma işlemi halen devam etmektedir.

Hepsini neden mi anlattım? TUR SURESİ’ni okurken dikkatimi bir şey çekti. 6. ayet şöyle dedi:

52:6
”Yemin olsun o alevlerle kaynatılıp köpürtülmüş denize.”
Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu ayet denizlerin oluşumunu tam olarak açıklamıyor olabilir, müteşabih ayettir, fakat surenin en başındaki yemin ifadesiyle bu konuya da dikkat çekiyor.

Yaratılışta, insanda, doğada Allah’ın birçok ayetini(mucizesini) görmek mümkündür ve Maide Suresi’nin 35. ayetinden bir pasajda der ki:

” O’na ulaşmak için yol arayın ”

Yollar aramaya devam, vesselam.


About the Author
Author

onsaritas

Leave a reply

Name (required)

Website