REENKARNASYON VAR MIDIR?

Reenkarnasyon (dünyaya bir defadan fazla gelmek) var mıdır?


Bunu savunanlar, tek bir yaşamın insanın kurtuluşuna yetmeyeceğini iddia ederek reenkarnasyonun var olması zorunlu bir şey olduğunu söylüyorlar. Kişinin ektikleri bir sonraki yaşamında karşısına ödül veya bedel olarak çıkar. Bu şekilde, örneğin sakat doğan bebekleri de açıklamış olmaktadırlar. Bunlar bir önceki yaşamlarındaki kötülüklerin bedelini ödemektedirler. Buradan da her şeyin adil olduğu sonucuna varmaktadırlar. Bunlara göre reenkarnasyon olmadan bir bebeğin sakat doğmasını da açıklayamazsınız.

Kişi böylece, defalarca doğup ölerek nihayet yücelir ve artık doğmaktan ve ölmekten kurtularak öbür dünyada ebedi yaşamını sürdürür.

Bu konuya Kur’an’ı Kerim’den de ayetlerle kanıt getirmektedirler. Fakat benim incelememin sonucu, bu kanıt olarak getirilen ayetlerden bizzat reenkarnasyona karşı sonuçlar çıktığıdır.

Kur’an’ı Kerim’den ayetlere bakarsak, aşağıda varlıkların iki kez yaratıldığından bahseden ifadeler var. Bu ayetler ikinci kez dünyada bedenlenmeye kanıt gösteriliyor.

RUM 11 Allah yaratışa başlar, sonra onu varlık alanından çekip tekrar yaratır. En sonunda O`na döndürülürsünüz.

27 Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O`dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O`nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O`nundur. O`dur Azîz, O`dur Hakîm…

ANKEBUT 19 Hiç görmediler mi, Allah, yaratmayı nasıl başlatıyor, sonra onu tekrarlıyor – yeni baştan yapıyor. Kuşkusuz bu, Allah için çok kolaydır.

BAKARA 28 Allah`a nasıl nankörlük ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O`na döndürüleceksiniz.

NUH 17 “Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi. ” 18 “Sonra sizi yere geri gönderiyor ve sonra bir çıkarışla tekrar çıkarıyor. ”

TAHA 55 Sizi yerden yarattık. Tekrar oraya göndereceğiz. Ve oradan sizi bir kez daha çıkaracağız.

Oysa girişte de belirttiğim gibi bu ayetler reenkarnasyonun varlığını değil yokluğunu kanıtlar. Çünkü reenkarnasyon iddiacılarına göre insan, gelişimini tamamlamak için defalarca kez dünyaya gelir. Oysa ayetler sadece iki kez yaratılmaktan bahseder. Bu durumda her insan sadece iki defa bedenlenmiş olmak zorundadır. Ama reenkarnasyonu savunanlara göre bu sayı belki yüzleri bulmaktadır. O zaman sadece iki kez yaratılmaktan bahseden bu ayetler nasıl olur da reenkarnasyona kanıt oluşturur?

Yukarıdaki ayetlerde ikinci yaratılma, ahretteki yaratılmadır. Zaten dünya da yeniden yaratılacağı için ikinci yaratılma da o yeni dünyada olacaktır. Ama reenkarnasyoncular bunu hep, tekrar dünyaya gelmek olarak yorumlarlar.

İBRAHİM 48 O gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Gökler de öyle. Hepsi o Vâhid ve Kahhâr olan Allah`ın huzurunda dikilir.

Aşağıda çok daha güçlü bir yorum bulunmaktadır. Reenkarnasyona kanıt olarak gösterilen diğer ayet de şudur:

MÜMİN 11 Dediler: “Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?”

Aşağıdaki bir ayete baktığımızda ise cennet ehlinin sadece bir defa öldüğü anlaşılmaktadır:

SAFF 58 “Peki, biz artık ölmeyecek miyiz?”
59 “Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi?”
60 Doğrusu bu, büyük başarının ta kendisidir.
61 Çalışanlar, böylesi için çalışsınlar.

Eğer reenkarnasyon var ise, cennetlikler neden bir kez ölmüş? Şu da var: Cehennemde “bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin” diyen ayet reenkarnasyona kanıtsa şu ciddi eleştiriyi de yapmak gerekir: Demek ki cennet ehli tek bir ömür ve ölüm yaşayıp kurtulmuş, cehennemlikler ise kendilerine verilen ikinci ömrü de heba edip kurtulamamışlar. Buradan şu sonuç çıkar: İki kez yaşamak hiçbir işe yaramamış, bunların hepsi de cehenneme gitmişler Peki ikinci kez dünyada yaratılmak yani reenkarnasyon hiçbir işe yaramamışsa, demek ki reenkarnasyon insan gelişimine hiç hizmet etmeyen boş bir uygulama olmuş olmaktadır. Öbür yandan cennet ehli ise tek bir ömürde kurtulmayı başarmış.

Benim bu ayetteki iki kez ölüp dirilmeye yorumum şudur: Birinci ölüm, eceldir. Ecelle beraber kabir hayatına diriliş gerçekleşir. İkinci ölüm ise kıyamet suruna üflenmesiyle tekrar ölmektir. İşte cennet ehlini Allah kıyametin dehşetinden koruyacağı için onlar artık ikin bir ölüm tatmazlar. Onlar ölümle beraber cennet lezzetlerini tatmaya başlarlar.

Cehennemlikler bu iki kez ölüp dirilmenin azabından yıldıkları içindir ki, cehennemde “Allah’ım, bu iki ölüm ve dirilmenin azabı bize yetti, bizi buradan çıkar, derler. Yani iki kez ölüp dirilme, ecelle ve kıyamet suruyla gelen iki ölümdür.

Aşağıdaki ayet, kıyamet suruyla da bir ölüm gerçekleşip onun ardından yeniden bir diriliş gerçekleşeceğini, Allah’ın diledikleri varlıkların bunu yaşamayacağını işaret eder gibidir.

ZÜMER 68 Sûra üflenmiştir; Allah`ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sûra bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar

Aşağıdaki ayet, ecelden sonra bir berzah alemi olduğunu gösterir. Bu ayette ayrıca ikinci bir geri dönüş olmadığı çok net vurgulanır. Reenkarnasyoncular bu ayetten hiç bahsetmezler.

MÜMİNUN 99 Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: “Rabbim, beni geri döndürün;
100 Döndürün ki, o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım. ” Hayır, bir kelime ki bu, o söyler onu. Ötelerinde, dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

İBRAHİM 44 İnsanları, azabın kendilerine ulaşacağı gün konusunda uyar. O gün, zalimler şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar geri bırak da çağrına cevap verip resullere uyalım. ” Daha önce siz, kendiniz için çöküş ve bitiş yoktur diye yemin etmediniz mi?

Bu ayet de çok açık bir şekilde ikinci bir dönüş şansının olmadığını gösterir.

FATIR 37 Feryat edip dururlar orada: “Rabbimiz, çıkar bizi de önceden yaptığımızdan başka şey yapalım. Barışa ve hayra yönelik iyi bir iş yapalım. ” Sizi biz, öğüt alanın öğüt alacağı bir süre ömürlendirmedik mi? Uyarıcı da geldi size. Hadi, tadın bakalım azabı! Zalimler için hiçbir yardımcı yok artık.

Bu ayet de insanlara tek bir hayatta yeterli ömür verildiğini açıkça belirtmektedir.

Reenkarnasyonla ilgili en önemli çelişki de şudur: ayetlere dikkat edilirse cehennemlikler geri dönüp iyi işler yapmak isterler. Ama reenkarnasyonda kişi önceki hayatını asla hatırlamaz. Öyle olsa zaten herkes iyilik yapmakta yarışırdı. Madem ki reenkarnasyon var ve kişi önceki hayatını hatırlamaz, o zaman bu adam sanki ilk defa dünyaya geliyor gibi hissedecek ve yine gerektiğinde günah işlemekten, kötülük yapmaktan çekinmeyecektir. Bu durumda da reenkarnasyon işlevsiz, amaca hizmet etmekten uzak bir şey olacaktır.

Aşağıdaki ayette ikinci kez dönüşün olmadığı çok nettir:

ENBİYA 95 Helâk ettiğimiz bir kente/medeniyete yaşamak haram edilmiştir. Onlar bir daha geri dönemezler.

Tüm bunlar reenkarnasyonun olmadığına kuvvetle delildir ama reenkarnasyoncular sanki bizzat görmüşler gitmişler gelmişler gibi bunu inatla savunurlar. Gerekçeleri de hep, tek bir ömrün, insan gelişimine yetmeyeceğidir. Oysa bunu böyle olmadığını ayetlerle gördük.

Yazar : Onur

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website