İstişareye Davet…

Kur’an bir yaşam kaynağı ve bir eylem kitabı olduğunu kişileri okumaya davet ederek başlatır. Oku kendini, hayatı, çevreni, tabiatı ve tüm bunları içinde barındıran sünneti-hikmeti-Furkanı, mucize BEYANI YAŞAMIN KAYNAĞINI KILAVUZ KİTABINI OKU!

Hatayı oyun ve eğlenceden ibaret bir kişinin ve kişilerin Rabbin kitabı hakkında sergileyeceği tutumu istişareye açmak ve sizi bu kişilerin tutunacağı tavrı düşünmeye davet etmek istiyorum.

Hayatı oyun ve eğlenceye alan kişinin yaşamı da oyun ve eğlence üzerine inşa edilmiştir. Oyun oynarken ki oyuncağı elinden alınan kişi üzüntüye kapılıp kendini hüsrana sürüklemesinin de ötesinde çevresine saldırgan bir tavır sergileyip herkese saldırma hakkını kendinde görebilir ve herkese hakaret etme eğilimiyle küfürbaz bir durumuna da düşebilir. .

Kur’an dünyada ve kendi ülkemizde en çok okunan kitap. Her algı seviyesine hitap eden mucize bir hitap. Siz kur’ana nasıl yaklaşırsanız size geri dönüşümü de öyle olan ilahi bir hitap. Her okuyan kişiyi İNTER AKTİF BİR ŞEKİLDE MUHATAP ALIRKEN, Ne anladın? Nasıl anladın? Niçin anladın? Nereden anladın Ne zaman anladın? Neden anladın? SORULARINI SORAN VE SORDURAN YEGÂNE CANLI BİR HİTAP Muhatabını da canlılığa davet ederek ölü kalma çünkü bu kitap “ÖLÜLERE OKUNAN BİR KİTAP DEĞİLDİR.” Der ve dedirtir.

Rabbim tüm fıtratları gözeterek bir Nur indirmiş. Fabrika ayarlarına geri dönmek isteyen herkesi bünyesine çağıran tortularımızdan-önyargılarımızdan arınmak ve temizlenmek isteyen herkesin temizliğini tek başına üstlenen ilahi bir hitap olduğunu Kur’anı ısrar ve tekrarla okuyan herkes zamanla anlar. Rabbimiz her kişiye teker teker Kur’anı okurken acele etmemeyi ve ısrar ve tekrarla okumamızı tavsiye ederken bir sonraki aşamada Asıl hedefin İstişare heyeti kurma ve çoklu katılımla hayatı anlama ve anlamlandırma çabasına girmemizi de bizden ister ve tavsiye eder. İstişarenin önemini Kur’an okudukça algılarsınız çoklu bakış açısıyla katılımın güzelliğini ve bereketini Paylaştıkça çoğalan her şey gibi fikir alışverişinin de paylaştıkça çoğaldığını anlarsınız. Bu paylaşımda HERKESİN mihenk taşı Kur’an olunca hedef sapmalarımızdan birbirinizi uyarmışta oluruz. Böylelikle kişisel bakış açımızın kaynağının Kur’an mı yoksa vesveseyle alınmış veya aldırılmış bir düşüncemi olduğunu çoklu katılımın bereketi ile anlamış oluruz ve bu ancak çoklu katılımda hedefi aynı olan kişilerin birbirini uyarmasıyla mümkün olabilir. Hedefi ve amacı aynı olan kişiler bilir ki birbirimizi uyarmak Müslüman’ca bir tavır ve sorumluluktur. En doğrusunu ben anladım karşımda ki kişi yansın diyenin kaybedenin asıl kendisinin olduğunu niyetlerimizden ve amellerimizden hesaba çekileceğimizi Rabbimiz bize bildirir ve birbirimizi Kur’andan delil getirerek uyarmanın erdemli bir davranış olduğunu öğretir. Sonra sözün en güzeline uymak isteyenleri sözün en güzelinde mihenk taşında buluşturur.

Kur’anı ısrar ve tekrarla okumanın bir diğer bir sebebini de okudukça anlarız.
Kur’anı Okumayı hangi seviyede bırakırsak nasibimiz de o ölçüde geri dönüşüm olarak ücretlendirilir. Çoklu katılım birbirimizi sürekli okumaya teşvik eder çünkü çalışmamızın karşılığını ücret olarak eksiksiz olarak ödeyen yegâne kitap Kur’andır. Tek başına aldığınız ücret- bedel istişare heyetiyle, heyetleriyle ücretlere dönüşür. Ücretler ortaya konuldukça çoğalır. Bu, çoklu katılımın önemini idrak edemeyen kişi yani her şeyi tek başına anladığını iddia eden kişi, her şeyi kuşata mayacığını anlayamazsa tıpkı elinden oyuncağı alınan oyunperest gibi davranıp ücretini elinden almak istediğimizi zannedip elindekini kaybetme korkusuyla saldırganlaşıp sözlü veya fiziksel saldırganlığa aday bir küfürbaz olabilir hatta daha da ileri gidip kişisel bazda beklide daha da vahimi KİŞİNİN KENDSİNE elindeki ücretle her şeyi satın alabileceğini düşünme gafletine de düşürebilir…

Rabbim bizi her şeyin paylaştıkça çoğalacağının güzelliğini, bereketini, kıymetini anlayan yaşayan ve yaşatan bir ümmet olmamızı nasip etsin.


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website