GÜNÜMÜZDE İSTENEN ŞERİAT İLE ALLAH’IN EMRETTİĞİ ŞERİAT ARASINDAKİ FARK…..

GÜNÜMÜZDE İSTENEN ŞERİAT İLE ALLAH’IN EMRETTİĞİ ŞERİAT ARASINDAKİ FARK…..

Mezheplerin, cemaatlerin ve tarikat mensuplarının ağzından düşmeyen bir konu vardır. BİZLER ŞERİAT İLE YÖNETİLMEK İSTİYORUZ. Aslında söylenen doğru, bende şeriat kanunları ile yönetilmek istiyorum ama Allah ın şeriatı doğrultusun da yönetilmek istiyorum. Benim şeriat anlayışım ve inancım, Allah ın Kur’an da emrettiği şeriat tır, mezheplerin oluşturduğu beşeri şeriat değil. İsterseniz önce şeriat kelimesinin anlamına bakalım.

“ARAPÇADA ŞERİAT KANUN, HÜKÜM, YASA, İZLENECEK DOĞRU YOL, YÖNTEM ANLAMLARINA GELİR.”

Şeriat kelimesinin, Kur’an da bahsedilen anlamından yola çıkarak, şöyle bir soruyu kendimize sormamız gerekmez mi? Şeriat kanun, hüküm ve izlenecek doğru yol anlamına geldiğine göre, bizlere de Allah Kur’an ı doğru yolu bulabilmemiz adına, rehber olarak gönderdiğine göre, ALLAH IN ŞERİATINDAN BAŞKA ŞERİATLAR, YOL GÖSTERİCİLER OLABİLİR Mİ? Bu sorunun cevabını Kur’an dan aradığımızda, acaba dini konularda, daha önce hiçbir bilgisi olmayan Ümmi peygamberimiz, hangi şeriata uyma emri almıştır ona bakalım.

Casiye 18: SONRA SENİ BİR KURALA (ŞERİATA) GÖRE GÖREVLENDİRDİK; SEN ONA UY. Kendini bilmezlerin arzularına uyma. (Süleymaniye vakfı)

Demek ki Allah Elçisini, gönderdiği Kur’an da bahsettiği, hükümler verip kanun ve yasalar koyduğu, izlememizi istediği yolun açıklandığı Kur’an ın, yani ALLAH IN ŞERİATINA UYMASI İÇİN UYARIYOR ve seni bu yol yöntem üzere görevlendirdik, kendilerine atalarının oluşturduğu beşeri şeriatlar yaratanlara, sakın uyma diyor. BİR BAŞKA DEYİŞLE ALLAH IN ELÇİSİNİN ŞERİATI, YALNIZ KUR’AN DI. Bu konudaki uyarı ayetlerinden, birkaç tanesini hatırlayalım. SÖZ BAKIMINDAN ALLAH’TAN DAHA DOĞRU KİM VARDIR! (Nisa 87). ALLAH’TAN DAHA İYİ KANUN KOYUCU OLABİLİR Mİ? (Maide 50). BU KUR’AN BANA VAHYOLUNDU Kİ, ONUNLA SİZİ VE ULAŞTIĞI HERKESİ UYARAYIM. (Enam 19). RESULE DÜŞEN APAÇIK TEBLİĞDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR. (Ankebut 18)

Buna benzer onlarca ayetten de anlıyoruz ki, Allah ın elçisi yalnız Allah ın Şeriatına yani kanun ve hükümlerine uymuş ve yalnız Kur’an ile hükmetmiştir. Günümüzde şeriat isteyenler, ne yazık ki yazdığım ayetleri ve yüzlerce benzerlerini görmezden gelip, ne yani Peygamberimiz postacımıydı, kargocumuydu diyerek, Peygamberimizin de dinde Allah ın şeriatına ilaveler yapacağına inanmakta bir kusur görmemişlerdir. Allah kesinlikle yasaklamasına rağmen kendilerine, ALLAH IN ŞERİATININ YANINDA BEŞERİ ŞERİATLAR YARATARAK, BUNLARDA ALLAH IN EMRİ YANİ ALLAH I ŞERİATI DEMEKTEN ÇEKİNMEMİŞLERDİR. Şura suresi 21. ayette Allah, bu konuda da bizlerin dikkatimizi çekiyor ve Allah ın koymadığı şeriat hükümlerini, hiç kimsenin koyamayacağı uyarısını yapıyor.

TOPLUMDA KORKU YARATAN, HATTA TOPLUMU DİNDEN, KUR’AN DAN UZAKLAŞTIRAN ANLAYIŞ, BU YANLIŞ İNANCIN SONUCU OLUŞMUŞTUR. Unutmayalım lütfen, Allah kendi şeriatını yemin ederek kolaylaştırdığını söylüyor. Ama bizler beşeri şeriatlar yaratarak dini zorlaştırıyor ve bu şeriatında Allah emri olduğunu söylemekten çekinmiyoruz, hatta baskıyla kendi inançlarımızı, Allah ın emri diye topluma yaşatmaya çalışıyoruz.

Allah ın şeriatı, kişinin kendi imtihanı ve kendisinin bizzat özgür iradesi ile yaşamı üzerine kurulmuştur, onun içinde uyulacak kanun ve kurallar açıkça Kur’an da belirtilmiştir. Yine Allah ın şeriatı toplumda ADALET, ÖZGÜRLÜK, HOŞGÖRÜ ÜZERİNEDİR ve asla ayrım yapmadan insanların huzurunun, adaletinin sağlanması her bireyin özgürce inancını yaşaması adına düzenlenmiştir.

Birde mezheplerin yarattığı şeriatı düşünün lütfen. Örnekler vermeye bile utanıyorum. Neredeyse Allah ın şeriatının tam tersi hükümleri, bunlara da bir Müslüman uymak zorundadır diyoruz. Bunları da Peygamberimizin dine ilaveler yaptığını, bunlarında Allah ın şeriatı gibi yaşanması gerektiğini söylemekten korkmuyoruz. Allah Elçisine, sana gönderdiğim şeriat üzerinde ol ve onunla kullarıma hükmet diyor, ama bizler bu gerçeklerin üstünü örtüp, Peygamberimizi dinde Allah ın şeriat, kanun, hüküm ortağı yapmaktan çekinmiyoruz. HÂLBUKİ ALLAH NE DİYE UYARMIŞTI BİZLERİ HATIRLAYALIM. “KENDİ HÜKMÜNDE HİÇ KİMSEYİ ORTAK KILMAZ”. (Kehf 26)

AKLI BAŞINDA, KUR’AN GERÇEKLERİ İLE BULUŞMUŞ HER MÜSLÜMAN, ELBETTE ALLAH IN ŞERİATIYLA YÖNETİLMEK İSTER. ÇÜNKÜ ALLAH IN ŞERİATINDA ÖZGÜRLÜK VARDIR, ADALET VARDIR, EŞİTLİK VARDIR. HERKES İNANCINI ÖZGÜRCE YAŞAR VE YAPTIKLARININ KARŞILIĞINIDA GÖRÜR. AMA BEŞERİN YARATTIĞI ŞERİATTA, BUNLARIN HİÇ BİRİSİNİ BULAMAZSIN. DİNDE ŞERİAT, YALNIZ ALLAH INDIR, ONUN KANUNLARIDIR. Şeriat isteriz diye ortaya çıkanlar, ne yazık ki Allah ın şeriatını değil, mezheplerin oluşturduğu rivayet, sanı bilgilerin harmanladığı, atalarının yarattığı beşeri bir şeriatı istiyorlar. ŞERİAT İSTEYEN YADA KARŞI ÇIKANLAR, NE YAZIK Kİ BAZI GERÇEKLERİ BİLMEDEN KABUL EDİYOR, YADA KARŞI ÇIKIYORLAR, ÜZÜCÜ OLANDA BURASI.

Değerli dostlarım, gelin Kur’an ı anlayarak, dikkatli bir şekilde okuyalım ve ayetler üzerinde düşünelim. Unutmayalım Allah ın Kur’an da bizlere önerdiği şeriatı, adaletin ve huzurun oluşmasında bizler için en uygun yol ve yöntemdir. Mezheplerin oluşturduğu beşeri şeriatsa, adaletsizliklerin ve huzursuzlukların yaşandığı baskıcı bir şeriattır, hep birlikte buna karşı çıkalım ve bu gerçeği topluma el birliğiyle anlatmaya çalışalım. HUZUR, ADALET VE MUTLULUK YALNIZ ALLAH IN ŞERİATI KUR’AN DADIR, LÜTFEN UNUTMAYALIM.

ALLAH’TAN VE O’NUN AYETLERİNDEN SONRA, HANGİ SÖZE İNANACAKLAR? (casiye 6) BEN SADECE BANA VAHYEDİLENE UYARIM. BEN SADECE APAÇIK BİR UYARICIYIM. (Ahkaf 9 )

Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK

KUR’ AN’ A DAVEThttp://www.hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/


About the Author
Author

halukgta

Leave a reply

Name (required)

Website