GÜNÜMÜZDE İSTENEN ŞERİAT İLE ALLAH’IN EMRETTİĞİ ŞERİAT ARASINDAKİ FARK…..

GÜNÜMÜZDE İSTENEN ŞERİAT İLE ALLAH’IN EMRETTİĞİ ŞERİAT ARASINDAKİ FARK…..

Mezheplerin, cemaatlerin ve tarikat mensuplarının ağzından düşmeyen bir konu vardır. BİZLER ŞERİAT İLE YÖNETİLMEK İSTİYORUZ. Aslında söylenen doğru, bende şeriat kanunları ile yönetilmek istiyorum ama Allah ın şeriatı doğrultusun da yönetilmek istiyorum. Benim şeriat anlayışım ve inancım, Allah ın Kur’an da emrettiği şeriat tır, mezheplerin oluşturduğu beşeri şeriat değil. İsterseniz önce şeriat kelimesinin anlamına bakalım. “ARAPÇADA ŞERİAT KANUN, HÜKÜM, YASA, (daha&helliip;)

İslam`da devlet-millet yönetimi

Allah’ın indirdiği ile – Kur’an’ın bildirildiği şekilde hükmetmeyenler-yöneticiler, kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ta kendileridir.. (Maide-44, 47) Biz bu Kitap’ı sana, insanlar arasında Allah’ın sana bildirildiği ile hükmedesin diye indirdik. (Nisa-105) Onların iş ve yönetimleri aralarında ŞURA iledir.. (Şura-38) İş ve yönetim konusunda da onlarla ŞURAya git.. (Aliimran-159-Hitap peygamberimizedir. ) Allah size EMANETLERİ EHİL OLANLARA vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde ADALETLE hükmetmenizi (daha&helliip;)