MEHDİLİK PARANOYA VE DÜZENBAZLIK

Bir doktor olarak şunu söyleyeyim. TIP İLMİNDE Kendilerine dini bir önem atfeden, mehdilik, peygamberlik iddiasında bulunan “mistik paranoya” vak`aları, tarif edilmiştir.

Bu teşhis meslektaşlarımızca ortaya rahatça konur: Asıl sakıncalı olan mistik hezeyanlar olmaksızın, sırf insanları kendine yöneltmek, dünya menfaati elde etmek, yandaş toplamak, en doğru olduğunu vurgulamak, kendisine uyulmaz ise asla kurtuluşa erilmeyeceği düşüncelerini empoze etmek gibi niyeti olan aklı başında düzenbazlar vardır. Onlar pek ala bilirler kendilerinin Mehdi olup olmadıklarını. Din adına bilgisiz mukallit, cahil insanları kandırmak, onları en azından manen sömürmenin etiketi olmuştur Mehdilik. İnsanların olağan dışı insanlara afinitesi-aşırı ilgileri vardır. Olağan üstülüğe şahit olmak isterler. Olağan üstülüğe şahit oluş da muteber bir insan, hak etmiş bir insan duygusu uyandırır. Onun için her cemaat kendi liderinin Mehdi olduğu inancındadır. Adeta cemaatler arası Mehdilik yarışı da vardır. Mehdi`ye tabi olmamak büyük kayıptır onlara göre: Farklı cemaat içinde ise vah yazık!İyi insan ama kurtulamayacak zavallı. Bu sömürü dünyası insanlarımızı perişan etmiştir. Bu beklenti insanları uyuşturmuştur. Hep birileri gelecek Ümmeti kurtaracak. Sanki ellerine kurtuluşun reçetesi verilmemiş gibi.

Yazar : SERDAR KARADEDE

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website