KÖTÜ PLAN KURMAK

Yeryüzünde kibirlendi ve kötülük tezgâhladılar. Oysaki tezgâhlanan kötülük, sahibinden başkasını kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın yol ve yönteminde değişme asla bulamazsın! Allah’ın yol ve yönteminde döneklik de bulamazsın! (Fatır 43)

 

Ayetin günümüze uzantısı şöyle olabilir. İster bireysel, ister toplumsal olarak ele alın. Büyüklük, büyüklenmek Allah’a aittir. İnsan veya toplumlar büyüklenir, küçük dağları ben yarattım büyükleri de babamdan miras kaldı havasına girer, kendini yeryüzünün ağası, paşası zannederse; işte o zaman tek büyük ve en büyük olanın (Allahüekber) öfkesini kazanmış olur. Çünkü büyüklenmek, büyüklenmeye layık olanın sıfatına ortak olmaya çalışmak demektir. Allah’ın kendisine ait olan herhangi bir sıfatına ortak olmak şirktir. Şirk, Arap dilinde “şe-ri-ke” fiilinden türemiştir. ” Şe-ri-ke” fiili bir şeyi paylaşmak, bölüşmek, ortağı olmak, ortaklaşa kullanmak anlamına gelmektedir. Şirket, iştirak, müşterek kelimeleri hep bu kökten gelmektedir. Allah bütün günahları affedebileceğini ama şirki affetmiyeceğini bildiriyor. Çünkü ona şirk (ortaklık) koşan aslında kendini de ilahlaştırmış veya ilahi sıfatlar kazanmış olduğunu iddia ediyor demektir.”

 

“Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmez. Bunun dışındaki günâhları dilediği kimseler için affeder. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.” (Nisâ, 48)

 

Dolayısıyla büyüklenenelerin iyilik üretme şansları yoktur. Çünkü böyle insan veya toplumların menfaatçı, çıkarcı, bencil, sadece kendisini düşünen yapıları vardır. Bu anlayış onları kötülük düşünmeye, kötü planlar kurmaya ve bunları uygulamaya sevketmektedir. Allah için hayat sadece bu dünyadan ibaret değil, asıl hayat ahiret olacak şekilde bir bütündür. Gerçek Müminde böyle bir hayata inanır zaten.

Büyüklenip, kötülük planlayıp uygulamaya çalışanların tezgahladıkları kötü plan ve uygulamaları eninde sonunda onları bulacaktır. Bundan kaçış veya kurtuluş yoktur. İlahi yasa bu şekildedir. Daha önce yaşayıp aynı akibete uğramış ekabir (Büyüklenmiş) ve kötülerle doludur insanlık tarihi. Çünkü Allah’ın yasası değişmez. Günümüzde de yeryüzünde büyüklenip, kendi geçici menfaatleri için insanlığa kötü planlar kurup bunları uygulamaya çalışanlar, çıkarları doğrultusunda savaşlar çıkarıp insanların acı çekmesine ve masumların ölmesine sebep olanlar kendi sonlarını hazırlamaktadırlar. Aynı yoldan giden atalarının (kötülük ataları) başlarına gelenler onlarında başlarına gelecektir. Acı ekerek mutluluk toplanmaz. Ey yeryüzünün ekebirleri! Unutmayın sizlerde bir gün ektiğinizi biçeceksiniz.

 


About the Author
Author

cengizfehmi

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website