Sahabenin Itirafı!

Ehli Mezhep daima hadisleri red edenlere “Siz bidat çıkarıyorsunuz, böyle şeyler sahabenin zamanın da yoktu” diyerek yermeye çalışmaktadırlar. Oysa ilk bidat çıkarıldığına dair Sahihi Buhari`de açıkca bir itiraf vardır. Aslında birden daha çok fazla itiraf vardır, ama her nedense Ehli Mezhep bunları görmezden gelip, Mezheplerine toz kondurtmazlar.


Lütfen şu rivayete bakarmısınız:

Buhari, Sahih`inin “Meğazi Kitabı, Hudeybiye Savaşı Babı”nda Ahmed bin Eşkab`dan şöyle nakleder: Muhammed bin Fuzeyl, Ahi bin Musayyib`den, o da babasından şöyle nakleder: Bedi bin Azib`i görünce ona dedim ki: “Ne mutlu sana! Resulullah`la konuşup ağacın altında ona biat ettin. ” Bunun üzerine Bera dedi ki: “Ey kardeşimin oğlu! Sen ondan sonra neler yaptığımızı ve dinde ne bidatler çıkardığımızı bilmiyorsun?”
Sahih-i Buhari, c. 5, s. 159 – 160.

Tebrik ederim böyle açık sözlü sahabeyi ben! Ne diyor bir daha o kısmı alalım ” Ey kardeşimin oğlu! Sen ondan ( yani resülullahtan) sonra ne bidatlar çıkardığımızı bilmiyorsun!”

Yani?
Yanisi yok, olay açık ve net. Peygamber bu fani cihandan göçer göçmez, sahabenin bir kısmı yine eski cahilliye adetlerine döndüler. Yetmedi üzerine yeni bidat ve hurafeler eklediler. Tarih zaten bunu açıkca bize göstermiyor mu?

Yahut şu rivayete ne dersiniz:
Buhari, Sahih`inin “Cihat ve Siyer Kitabı”nda Enes bin Malik`ten şöyle nakleder: Allah Teala, Hevazin kabilesinin mallarından bir kısmını fey` olarak Resulullah`a (s. a. a. )verince, o da onları Kureyş`ten bazılarına verdi. Ensar dediler ki: “Allah, Peygamberini affetsin. Malları Kureyş`e verirken bizi mahrum bırakıyor. Halbuki kılıçlarımızdan onların kanı damlıyor” Bunun üzerine Resulullah (s. a. a. ) Ensar`ı bir araya topladı ve Ensar`dan olmayan hiç kimseyi oraya sokmadı. Sonra onlara; “Sizden bazı sözler duydum, neler oluyor?” diye sordu. Onlar sözlerini tekrarlayınca şöyle buyurdu: “Ben, yeni Müslüman olanlara mal veriyorum. Siz, onların mallarıyla gitmelerine ve kendinizin Allah Resulüyle birlikte kalmasına razı olmaz mısınız? Vallahi sizin elde ettiğiniz, onların elde ettiklerinden daha hayırlıdır. ” Ensar; “Evet, ey Resulullah, razı olduk” dediler. Resulullah da şöyle buyurdu: “Siz benden sonra çok bencillikler göreceksiniz. Havuz`un başında Allah`a ve Resulüne ulaşıncaya kadar sabredin. ” Enes dedi ki: “Ama biz sabretmedik”
Sahih-i Buhari, c. 4, s. 114 – 115.

” AMA BIZ SABREDEMEDIK.. !”
Yani?
Yanisi bidat ve hurafe çıkardıklarını beyan etmekte Enes bin Malik! Bu dürüstce ve cesurca bir itiraftır, bu itirafı duyduktan sonra bize düşen görev, bütün kaynakları yeniden gözden geçirip Kuran`a sunmak olacaktır elbette.. , nitekim bunu her zaman zaten söylemiyor muyuz? Ama biz bunları söylediğimizde, yürekleri gelenek ve görüşlerlen beslenip, kapkara olmuş kişiler ” Siz Zındıksınız” diyerek bizi yermeye çalışıyorlar.
Bari kendi kaynaklarınıza sahip çıkın, kendi kaynaklarınızı dinleyin. Bunları biz uydurmuyoruz ya, sizin kaynaklarınız bunlar. Sizin SAHIH diye insanlara dayattığınız kitaplardan alıntılar.
Yazan siz, rivayet eden siz, bu rivayetleri kabul eden siz. Ama bizler aktarınca, zındık biz mi oluyoruz!

Saygılarımla

Yazar : Mustafa Çelebi

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website