KURAN VE MİRAÇ OLAYI

Geleneksel İslam anlayışı olan hadis kaynaklı mezhepçi İslam’da, Peygamberimizin miraç olayı ile Allah katına yükseltildiği çok yaygın bir görüştür. Buna göre Hz. Muhammed gece vakti Kabe’den alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmüş. Burada diğer bütün peygamberlere namaz kıldırmış, ardından da göğe yükselmiştir.


Bu miraç olayının nakledildiği hadis olan miraç hadisine göre Peygamberimiz miraçta Allah’ın huzuruna çıkar ve ayrıca Allah namazı burada 50 vakit farz kılar, daha sonra Hz. Musa’ya rastlayan Peygamberimiz’i Hz. Musa, bu kadar namazın çok olduğu, ümmetin buna güç yetiremeyeceği şeklinde uyarır, sonra Peygamberimiz Allah’tan indirim ister, Allah da günlük namazın sayısını indirir. Yolda Hz. Musa yine bu kadar namaz vaktinin de çok olduğunu söyler. Bu git gel böylece namaz beş vakte inene kadar dokuz kez gerçekleşir. Nitekim namazın sayısı beşe gelince Hz. Musa yine indirimi tavsiye etse de Peygamberimiz artık utandığı için namaz sayısı ile ilgili pazarlığı durdurur. Bu hadise göre Allah insanların kaç vakit namaza güç yetireceğini bilmez, Peygamberimiz ise hiçbir şeyden haberi olmayan bir garibandır. Hz. Musa ise hem Peygamberimiz’in akıl hocası, hem Allah’ın hükmünün düzelticisi, hem de insanların kurtarıcısıdır.

Bu hadisin Kuran’da ‘Gece Yürüyüşü’ anlamına gelen İsra suresinin ilk ayetinden hareketle uydurulduğu düşünülebilir.

1. Bazı ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu geceleyin (Mekke`deki) Kutsal Mescitten, çevresini kutlu kıldığı en uzak mescide (secde yerine) alıp götüren çok Yücedir. O kuşkusuz İşitendir, Görendir
17 – İsra Suresi

Yukarıdaki ayette Mekke’deki Kutsal Mescitten en uzak mescide götürülmesinden bahsedilmektedir. Bu ayette geçen “el-mescid-il aksa” ifadesi, “secdenin yapıldığı en uzak yer” anlamına gelir. Bu ayetteki bu ifadenin anlamı hikaye ve uydurma hadislerle saptırılmak istenmiştir. Kudüsteki mescidin adı Kudüs`ün müslümanlarca alınmasından sonra Mescidi Aksa olarak değiştirilmiştir. Görüldüğü gibi ayette Mescid-i Haramdan en uzak mescide gidilmesinden bahsedilmesine rağmen miraç olayından hiçbir şekilde bahsedilmemektedir. Miraç hadisesi tamamen hadisler yolu ile uydurulmuştur.

Burada ilginç olan nokta gerek Kuran’dan gerekse hadislerden habersiz olan insanların bu hadiste geçen hem Miraç olayını hem de namazın 5 vakit olarak farz kılınmasını kesin bir dini gerçek sanmalarıdır. Halbuki Kuran’da ne 5 vakit namazdan ne de miraç olayından bahsedilmektedir. Kuran’da inananlara günlük 3 vakit namaz farz kılınırken; yukarıdaki ayette belirtilen şekilde sadece gece Mescid-i Haramdan en uzak mescide götürülme olayından bahsedilmektedir. Yani miraç hadisesi ve miraç ile ilgili diğer uydurma hikayelere Kuran’da ve Allah’ın dininde yer yoktur. Bu konu bile bence tek başına dinde kaynak olarak sadece Kuran’ı rehber edinmenin önemini görebilmek için yeterlidir.

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website